Parafialnej sumie o godz. 10 przewodniczył bp Ignacy Dec, który w homilii mówił o etapach dzieła zbawczego Jezusa.

Rozpoczynając liturgię biskup wraz z asystą przeszedł w skromnej procesji z zieloną gałązką palmy. Następnie diakon wraz z klerykami odśpiewali ewangelijną opowieść o męce, śmierci Chrystusa, a biskup wygłosił homilię.

– Dzisiejsza niedziela, ostatnia w Wielkim Poście, ma podwójną nazwę. Jest to Niedziela Palmowa i Niedziela Męki Pańskiej. Te dwie nazwy mają odniesienie do dwóch wydarzeń związanych z Jezusem, który przybył do Jerozolimy na Święto Paschy, obchodzone, co roku przez Żydów na pamiątkę wyjścia narodu izraelskiego z niewoli egipskiej. Te dwa wydarzenia określają dwa okrzyki adresowane przez ludzi do Jezusa.  Są to słowa: „Hosanna!” i „Na krzyż z Nim!; „Ukrzyżuj!”. (…)

Wydarzenia Wielkiego Tygodnia z Jezusem w Jerozolimie w jakimś wymarzę powtarzają się w naszym w dzisiejszych wydarzeniach świata, ale także w naszym życiu narodowym, osobistym i rodzinnym. (…)

Przychodzi czas, abyśmy sobie odpowiedzieli, do kogo jesteśmy podobni z drogi krzyżowej Jezusa, gdy dzisiaj stykamy się z cierpieniem ludzi, w których w jakiś sposób jest obecny i cierpi sam Jezus. Prośmy dziś Pana Boga, aby pomógł nam wypędzić z nas miłość własną, przesadną pogoń za sprawami tego świata i napełnił nas swoim, Bożym wyciszeniem i pokorą serca, wdzięcznością wobec Jezusa za Jego mękę i śmierć za każdego z nas. Miejmy nadzieję, że z obecnego doświadczenia cierpienia spowodowanego pandemią koronawirusa, z tego Wielkiego Piątku przejdziemy do chwały zwycięstwa – mówił bp Ignacy Dec, pełniący funkcję Administratora Apostolskiego Diecezji Świdnickiej.

===============================================================

Relacje internetowe prowadzone na Facebooku parafii katedralnej lub na profil YouTube bp Ignacego Deca.

Plan niedzielnej liturgii:

7.00 – Msza św. – ks. Grzegorz Fabiński
8.30 – Msza św. – ks. Paweł Traczykowski
10.00 – Msza św. – bp Ignacy Dec
11.30 – Msza św. – ks. Mirosław Benedyk
13.00 – Msza św. – ks. Grzegorz Fabiński
17.00 – Gorzkie Żale – ks. Marcin Januszkiewicz
18.00 – Msza św. ks. Tomasz Gwizdek