Nawa główna

Nawa główna przykryta jest sklepieniem gwiaździstym, które wybudował Lucas Schleierweber w 1535 roku, jej wysokość wynosi 23,98 m. Tylko pod emporą organową sklepienie jest wyższe, ma prawie 26 m. Jezuici zabudowali okna nawy głównej, powierzchnię ścian nawy głównej w 1739 roku ozdobił polichromią iluzjonistyczną, budzącą podziw efektem iluzji, Johann Georg Etgens (1693-1757) z Brna. Przy filarach nawy głównej stoją figury patronów kościółków ustawionych przy bramach miejskich oraz patronów miasta, wykonane przez świdnickiego rzeźbiarza Georga Leonharda Webera w latach 1709-1710. Każda z figur miała fundatora, poza św. Wolfgan-giem. Po stronie północnej: św. Barbara, św. Marcin, św. Wol-fgang, św. Piotr. Po stronie południowej: św. Małgorzata, św. Wawrzyniec, św. Jan Chrzciciel, św. Mikołaj, św. Paweł.

Na ścianach nawy głównej wiszą wielkie obrazy przedstawiające sceny z żywota świętych patronów kościoła, strona północna od zachodu: święty Stanisław rozdaje swój majątek ubogim, fundacja Johann Anton Schaffgotsch, rama rzeźbiona z herbem fundatora (J.A.Y.S. – Johann Anton von Schaffgotsch), płótno, olej, J. Knechtel, 1711; święty Stanisław rzuca klątwę na króla Bolesława Śmiałego (używa władzy kluczy), fundacja jezuitów w Świdnicy, rzeźbiona rama z godłem jezuitów (CSIS – Collegium Societatis lesu Svidnicensis), płótno, olej, J. Knechtel; święty Stanisław wskrzesza Piotrawina, fundacja Dominika Geyera, opata klasztoru cystersów w Krzeszowie, rzeźbiona rama z herbem opata i opactwa w Krzeszowie (DACG – Dominicus Abbas Cenobium Grissoviensis), płótno, olej, J. Knechtel.

Po stronie południowej od zachodu: ubodzy oddają hołd św. Wacławowi, który ich odwiedza, fundacja hr. von Nimptsch, rama rzeźbiona z herbem fundatora (CFGN- Graf von Nimptsch), J. Knechtel; św. Wacław nakazuje budowę kościołów i niszczenie posągów pogańskich w Czechach, rzeźbiona rama z herbem fundatora (MEGV N) hr. von Nostitz, Jeremias Knechtel; cesarz Henryk l osobiście wita św. Wacława wchodzącego w towarzystwie aniołów do sali obrad sejmu w Ratyzbonie, fundacja miasta Świdnicy, rzeźbiona rama z herbem Świdnicy (AMS-Amplissimus Magistratus Svidnicensis), J. Knechtel.

Pod wielkimi obrazami w nawie głównej zawieszone są owalne obrazy w rzeźbionych ramach.
Strona północna, od zachodu, św. Alojzy Gonzaga, płótno, olej, J. Knechtel; św. Paweł Miki, płótno, olej, J. Knechtel; św. Ignacy Loyola, płótno, olej, Eybelwieser; Jezus, płótno, olej, Eybelwieser.
Strona południowa, od zachodu: św. Stanisław Kostka, płótno, olej, J. Knechtel; śś. Jan de Goto i Jakub Kizai, płótno, olej, J. Knechtel; św. Franciszek Borgiasz, płótno, olej, Eybelwieser; św. Franciszek Ksawery, płótno, olej, Eybelwieser; Maryja, płótno, olej, Eybelwieser.