Wielki Czwartek bp Ignacy Dec przewodniczył Mszy św. z błogosławieństwem olejów i poświęceniem krzyżma. W koncelebrze uczestniczyli najbliżsi współpracownicy biskupa.

W godzinach rannych w katedrach biskupich sprawujemy Msze Krzyżma, skupiamy się głównie na tych, których Chrystus namaszcza i posyła z misją do świata. Są to przede wszystkim kapłani i biskupi. To właśnie oni gromadzą się tego poranka w katedrach biskupich na wspólną celebrację  Eucharystii. Odnawiają swoje przyrzeczenia, jakie składali podczas święceń, potwierdzają swoją więź z biskupem i towarzyszą mu podczas poświęcenia i konsekracji olejów, służących do namaszczania tych, których  Bóg będzie obdarzał swoją mocą, by pełnili dobrze swoje posłannictwo w świecie – mówił główny celebrans.

Biskup Dec zwrócił się także ze słowami podziękowania do wiernych diecezji świdnickiej.

– Dzisiaj, w Wielki Czwartek, drodzy bracia i siostry, my wasi kapłani, dziękujemy wam, w nasze kapłańskie  święto,  za wspieranie nas w naszym posłannictwie i w naszej służbie waszą modlitwą i dobrocią. Dziękujemy wam, że nas wspieracie, że nas – jak trzeba – bronicie, że chcecie przy nas trwać, że nas potrzebujecie, że do nas przychodzicie. Dziękujemy  za wszelką życzliwość i dobroć. W duchu wdzięczności modlimy się za was, abyście i wy umieli sobie nawzajem służyć: w waszych rodzinach, wśród sąsiadów i w  zakładach pracy.