W tygodniu modlitw o jedność Chrześcijan, ekumenicznym nieszporom w katedrze przewodniczył bp Adam Bałabuch. 

Tegoroczne budowanie relacji z kościołami odłączonymi rozpoczęło się w niedzielę 15 stycznia w Witoszowie Dolnym, gdzie ks. Jarosław Lipniak i ks. Bogdan Ferdek z Wrocławia sprawowali Eucharystię w intencji jedności. Na zakończenie wspólnej modlitwy głos zabrał biskup luterański Waldemar Pytel, który zachęcał zebranych za prorokiem Izajaszem, by szukali coraz nowszych sposobów rozprzestrzeniania dobra.

Tego samego dnia do prawosławnej cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Świdnicy na wieczorne nieszpory zaprosił gospodarz ks. Piotr Nikolski. Wśród obecnych byli ks. Paweł Meler z Kościoła ewangelicko-augsburskiego, ks. Krzysztof Ora, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego i ks. Jarosław Lipniak, który wygłosił okolicznościową homilię. – Potrzebna jest nam pokora, abyśmy sobie uzmysłowili, że podziały między uczniami Chrystusa są niebiblijne, bo biblijna jest jedność – mówił referent ds. ekumenizmu w diecezji świdnickiej.

Na wieczornej modlitwie w niedzielę słowa Bożego 22 stycznia w katedrze świdnickiej spotkali się przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego, ewangelicko-augsburskiego i prawosławnego, by wspólnie modlić się o drogę do jedności. ​Liturgii przewodniczył bp Adam Bałabuch, który wygłosił również okolicznościową homilię. – W naszym chrześcijańskim życiu winniśmy mieć nieustannie nadzieję, że z miłosierdzia Bożego otrzymamy radość nieba – mówił biskup pomocniczy. Wśród uczestników był bp Ignacy Dec, ks. Krzysztof Ora, duszpasterze parafii katedralnej, siostry zakonne i kilkunastu wiernych.

Podsumowaniem tygodnia jedności była wspólna modlitwa 25 stycznia w świdnickim Kościele Pokoju. Obecni byli duchowni  luterańscy, prawosławni, greko i rzymskokatoliccy na czele z bp. Markiem Mendykiem. Gościem specjalnym był bp Maciej Małyga z Wrocławia.