W liturgiczne wspomnienie św. Wacława, króla i męczennika, współpatrona świdnickiej katedry odbył się doroczny odpust parafialny.

Od kilku lat w katedrze ks. Piotr Śliwka, proboszcz, próbuje przywrócić kult czeskiego księcia, drugiego opiekuna świątyni. – Chcemy, by święto św. Stanisława miało przede wszystkim rangę szerszej uroczystości, ze względu na jego patronat nad całą wspólnotą diecezjalną. Święty Wacław natomiast jest tylko patronem naszej parafialnej świątyni, ramię w ramię z biskupem krakowskim – komentuje ks. Śliwka.  Więcej w Gościu Świdnickim.

W remontowanej katedrze zgromadzili się kapłani z dekanatu Świdnica-Wchód na czele z biskupem świdnickim seniorem Ignacym Decem, siostry zakonne, rodzice z dziećmi przygotowującymi się do pierwszej spowiedzi i Komunii św. oraz pozostali parafianie. W kazaniu, które wygłosił bp Ignacy ukazał postać św. Wacława, który pełniąc zadania publiczne, będąc na urzędzie króla potrafił wydeptywać sobie drogę do świętości. Więcej w Niedzieli Świdnickiej.