„katedra pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika” została uznana za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z 15 marca 2017 roku.

Dla świdniczan, którzy uważają ją za swój symbol, dumą była od zawsze. Strzelista wieża, zwalista, kamienna sylweta, największe na Dolnym Śląsku okno i piękny barokowy wystrój to cechy wyróżniające kościół pw. św. Stanisława i św. Wacława spośród wszystkich innych. W środę 15 marca 2017 r. prezydent Andrzej Duda podniósł katedrę do rangi Pomnika Historii.

Obszar Pomnika Historii obejmuje katedrę, gmach Kurii Biskupiej, a także teren skarpy znajdujący się na południe od tych budynków. Z wnioskiem o przyznanie tytułu wystąpił minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński na wniosek proboszcza parafii katedralnej ks. prał. Piotra Śliwki.

W uzasadnieniu wniosku czytamy, że pierwotna fara miejska, przekształcona w 2004 r. w katedrę biskupią, odznacza się wyjątkowymi wartościami historycznymi, artystycznymi i naukowymi. Świątynia wznoszona od 1330 r. stanowi świadectwo ambicji i dobrobytu fundatora, lokalnych rodów rycerskich, a także mieszczan świdnickich. Katedra należy do najważniejszych kościołów nie tylko Dolnego Śląska, ale jest dziełem wybitnym również w skali całej Polski. Wystrój i wyposażenie są dziełem wybitnych śląskich artystów: jezuity Johanna Riedla, Johanna Georga Etgensa, Georga Leonharda Webera, Michaela Willmanna czy Jeremiasa Knechtla. Niezwykle bogate zdobienia odwołujące się do idei kontrreformacji stanowią ważny dokument swoich czasów i świadectwo działalności jezuitów w Świdnicy.

Celem ochrony pomnika historii w jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne i naukowe oraz autentyczność substancji, jednej z największych i najcenniejszych realizacji architektonicznych późnego gotyku na ziemiach polskich, z barokowym wystrojem ponadregionalnej skali artystycznej, wznoszonej jako świadectwo i manifest ambicji dobrobytu mieszkańców jednego z najważniejszych historycznych ośrodków miejskich Śląska.

Więcej informacji na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.