Kaplica Trzech Króli

Kaplica Trzech Króli ufundowana przez świdnickiego patrycjusza Nikolausa Lówe około 1395 roku po stronie południowej kościoła. Krzyżowe sklepienie kaplicy pochodzi z XIV wieku.

W kaplicy znajduje się architektoniczny ołtarz pw. Trzech Króli, ufundowany w 4. ćw. XVII wieku podczas pierwszego etapu barokizacji świątyni przez jezuitów. Antepedium ołtarza bogato zdobione srebrnymi gałązkami akantu i inicjałami imion Trzech Króli „C M B”. Nastawa ołtarzowa z obrazem „Pokłon Trzech Króli”, flankowana kolumnami kompozytowymi. Pokłon Trzech Króli przedstawiony jest tradycyjnie, pierwszy składa hołd i dary dla Dzieciątka Jezus najstarszy król, który ofiaruje złoty puchar (złoto). Drugi młodszy król jest czarnoskóry, składa Jezusowi puchar z mirrą. Trzeci, najmłodszy reprezentujący Azję, przynosi w darze kadzidło. W zwieńczeniu ołtarza obraz przedstawiający otwarte niebo z aniołkami i szarfą z napisem „In excelsis Deo”. W zwieńczeniu ustawione figury: św. biskupa Maternusa (IV w.), patrona wspomagającego bujny wzrost winorośli, orędownika w gorączce i chorobach zakaźnych oraz św. Ludwika IX, króla Francji (1214-1270) z berłem, który był wzorem władcy, organizatorem wypraw krzyżowych, sprowadził do Francji relikwie korony cierniowej Chrystusa, wyróżniał się pobożnością, był miłosierny i miłujący pokój.

Na szczycie ołtarza figura anioła obwieszczającego światu dobrą Nowinę o Narodzeniu Pańskim. Na gzymsach i na naczółku ołtarza putta trzymające dary dla Dzieciątka Jezus: złoto, kadzidło i mirrę.
Po prawej stronie przy wejściu do kaplicy umieszczono epitafium upamiętniające kanclerza księstwa świdnicko-jaworskiego Wilhelma Heinricha von Oberga (f 1646). Kanclerz stojący w rozkroku, ubrany w wams z szerokim prostokątnym kołnierzem zakończonym koronką, płaszcz do kolan założony na prawym ramieniu, szerokie spodnie i wysokie buty z ostrogami i z cholewami sięgającymi kolan. Epitafium otoczone wąską inskryp-cyjną bordiurą, dukt liter gotycki (minuskuła): „Anno 1646 den 15 Septembr ist in Gott seeliglichen Entschlaffen /der Wohledle und Gestrenge Herr Guilhelmb Heinricłwon Oberg auf Wiese u. Kalckau u: Briesen, dero Rom:Kays: auch zu/Hungarn und Bohimb Konigl: Mayt: Rath der zu dieser bczden Fiirsten/Thum der Schweintz und Iauer Ambts cantzler, seines Alters 48 Iahr, ugt. Alhier begraben, deme Gott und auf Gnade Amen”.