Kaplica Świętego Józefa (Kramarzy)

Kaplica św. Józefa została zbudowana dzięki ofiarności chu kramarzy około 1487 roku i z fundacji Georga Schindel ron Bogendorf.

Wystrój kaplicy powstał w 2. połowie XVII wieku podczas barokizacji kościoła. Ołtarz typu architektonicznego, nastawa ołtarzowa posiada kompozycję trójstrefową.
W centrum nastawy ołtarza umieszczony jest wtórnie obraz św. Józefa – Opiekuna Zbawiciela, pędzla Carla Axmanna (1868). Ołtarz flankują kolumny oraz złocone uszaki z gałązek akantu. W interkolumniach na tle nisz z muszlami figury przedstawiające świętych z włóczniami, św. Pankracy (?) z mieczem i włócznią – stróż dochowania przysięgi i mściciel krzywoprzysięstwa oraz św. Maurycy (?) – setnik z włócznią, patron rycerstwa.

Wyżej obraz przedstawiający św. Jerzego walczącego ze smokiem oraz św. Krzysztofa niosącego Dzieciątko Jezus. Po bokach obrazu figury świętych biskupów, Św. Wolfganga i św. Mikołaja. W zwieńczeniu ołtarza znajdowała się gotycka figura Matka Boża z Dzieciątkiem w mandorli, pochodząca z kaplicy ratuszowej.

W zwieńczeniu ołtarza barokowy obraz (4. ćw. XVII wieku) w kształcie trójliścia przedstawiający aniołki w niebie trzymające wieńce zwycięstwa dla tych, którzy zasłużyli na radość życia wiecznego. Po bokach stoją figury: św. Szczepana, pierwszego męczennika Kościoła oraz św. Wawrzyńca, diakona i męczennika.

Witraż
Witraż z 1875 przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem, z cytatem „Sancta Maria ora pro nobis” (Święta Maryjo módl się za nami), inspirowany obrazem Regina Pacis Franza Ittenbacha (1813-1879), wykonany w pracowni Seilera we Wrocławiu. Witraż był eksponowany na światowej wystawie w Wiedniu w 1873 roku i został nagrodzony. Dla świdnickiego kościoła parafialnego został zakupiony przez proboszcza Hugo Simona. W roku 1949 został odrestaurowany w Krakowie (S.G. Żeleński).