Kaplica Świętego Ignacego

Na wzór rzymskiego kościoła jezuitów, po stronie północnej od ołtarza wielkiego umieszczono kaplicę św. Ignacego Loyoli. I. Loyola jest założycielem zakonu jezuitów zatwierdzonego przez papieża Pawła III w 1541 roku i pierwszym generałem zakonu.

Wyposażenie kaplicy zostało wykonane w latach 1699-1700 przez Johanna Riedla, wybitnego rzeźbiarza-jezuitę, zakonnika, który w Świdnicy prowadził swoją pracownię rzeźbiarską.

Ołtarz typu architektonicznego wzorowany jest na konstrukcji ołtarza św. Ignacego w kościele II Gesu w Rzymie, ma plan wklęsło wypukły z kulisowo ustawionymi kolumnami kompozytowymi i bogato zdobionym fryzem oraz wysokie cokoły z płaskorzeźbami przedstawiającymi wizje mistyczne św. Ignacego. W antepedium bogate motywy ornamentalne otaczają ligaturowy zapis imienia założyciela zakonu jezuitów „IGNATIUS” (Ignacy). Panoplia nawiązują do pierwotnej profesji Ignacego Loyoli, który był żołnierzem. Obraz w ołtarzu przedstawia „Wizję Trójcy Świętej w La Storta” (J. Claessens). Św. Ignacy przedstawiony jest podczas modlitwy, w czasie której ujrzał Trójcę Świętą i Jezusa mówiącego „Będę dla was w Rzymie łaskawy” (Ego Vobis Romae propitius ero). Ponadto usłyszał, jak Bóg Ojciec mówi do Jezusa „Chcę, abyś go wziął za swego sługę”. Św. Ignacy klęczy wpatrzony w Osoby Boskie. Po lewej u dołu obrazu słabo widoczna sygnatura malarza. Nad obrazem ołtarzowym znajduje się skrót dewizy jezuitów AMDG. W zwieńczeniu widać panoplia oraz skrót Imienia Jezus i płaskorzeźbę Jezusa Emmanuela.

W ołtarzu znajduje się obecnie drugi obraz (na zasuwie) Matki Bożej Częstochowskiej podtrzymywany przez anioły, namalowany przez Bolesława Rutkowskiego (1882-1978), który od 1947 roku znajduje się w kościele. W dolnej części obrazu namalowany biały orzeł w koronie oraz wizerunki najważniejszych kościołów polskich.

Po obu stronach ołtarza grupy rzeźb, „Triumf Religii nad Herezją” oraz „Triumf Wiary katolickiej nad idolatrią”. Alegoria Herezji – mężczyzna z kulą u nogi i kobieta z dwoma wężami. Religia wypędza Herezję rózgami.

Wiara przedstawiona jest jako postać kobieca z kielichem, krzyżem i aniołkiem, depcząca węża, a u jej stóp ludy pogańskie wyciągają do niej ręce.
Grupy rzeźbiarskie w kaplicy św. Ignacego były inspirowane projektami tych rzeźb wykonanymi dla głównego kościoła jezuitów w Rzymie, wykonane w roku 1699 według rysunków Pozza z roku 1695. Z macierzystego kościoła jezuitów Riedel zaczerpnął także zdobienia cokołów ołtarza.

Na południowej ścianie kaplicy znajduje się obraz przedstawiający najważniejszych świętych z rodziny zakonnej jezuitów: św. Ignacy Loyola w ornacie (księga), św. Franciszek Borgiasz (korona, mitra, czaszka), św. Alojzy Gonzaga (krzyż) i św. Stanisław Kostka (lilia). Święty Franciszek Ksawery, apostoł Indii i Japonii w komży (lilia) przedstawia trzech japońskich męczenników: Pawła Miki, Jana de Goto oraz Jakuba Kizai.