Kaplica Siedmiu Sakramentów

Kaplica została ufundowana przez cech łazienników w XV wieku. W XVI wieku umieszczono w niej baptysterium. Kratę oddzielającą baptysterium wykonał kowal Andrils w 1591 roku. Po przejęciu kościoła przez jezuitów kaplica otrzymała nową nazwę i bogate wyposażenie.

Renesansowa chrzcielnica powstała w okresie 1585-1592, gdy kościołem administrowali ewangelicy. Wykonana jest z piaskowca z alabastrowymi (?) płycinami, z biblijnymi scenami związanymi z symboliką chrztu. Wyróżnia się wśród renesansowych chrzcielnic na Śląsku. Ma proweniencję niderlandzką, badacze wiążą ją z Hansem Fleiserem lub Friedrichem Grossem. Bogata forma plastyczna chrzcielnicy wyrażająca głębokie treści symboliczne i teologiczne, stanowi godną oprawę liturgii ceremonii sakramentu chrztu. W okresie baroku jezuici zamówili nową ozdobną przykrywę chrzcielnicy. Miejsce udzielania sakramentu chrztu w kościele po trydenckim miało być wydzielone balustradą lub kratą.

Pierwotnie chrzcielnica przeznaczona była do kościoła pw. Bożego Ciała w Świdnicy, w 1680 roku została przeniesiona przez jezuitów do kościoła św. Stanisława i św. Wacława.

Treść programowa stopy, trzonu i korpusu chrzcielnicy stanowi całość. Chrzcielnica była „świadectwem wody” wobec zgromadzonych wiernych. Na chrzcielnicy umieszczono sceny ze Starego Testamentu i Nowego Testamentu podkreślające uzdrawiające i uświęcające działanie sakramentu.

Najefektowniejsze są wielkie obrazy przedstawiające siedem sakramentów Kościoła katolickiego, dzieło miejscowego artysty Christiana Kalitschky.

Centralnie umieszczona jest architektoniczna nastawa typu portalowego, wzorowana na rycinie z traktatu A. Pozza, z napisem „FONTES SALVATORIS” (Źródło Zbawienia), nad którym rzeźbiony wizerunek pelikana karmiącego młode, symbolu Chrystusa, który karmi wiernych własną krwią. Część środkowa z obrazem Chrystusa Zbawiciela przedstawionego jako Fons Vi- i tae (Źródło Życia). Z ran Chrystusa wypływają strumienie krwi do czary fontanny, z której wypływa siedem strumieni przez paszcze lwa. Syn Boży jest przedstawiony jako Źródło Sakramentów i Źródło Zbawienia. W predelli napis z chronostychem: „SEPTENA/ FIDEINOSTRAE/ A CHRISTO/ SACRAMENTA/” (1703) (siedem sakramentów naszej wiary Chrystusowej). Sakramenty Kościoła to owoc zbawczej ofiary Jezusa na krzyżu.