Ks. prał. Antoni Kopacz przez 30 lat był proboszczem parafii Wniebowzięcia NMP w Polanicy Zdroju. Od roku 2005 piastował także godność kanonika gremialnego Świdnickiej Kapituły Katedralnej.

Za wniesiony wkład pracy na polu duszpasterskim bp Ignacy Dec 28 IX 2005 r. powołał, ks. prał. Antoniego Kopacza do grona Kanoników Gremialnych Świdnickiej Kapituły Katedralnej. – Przewielebnego Księdza Kanonika, który wchodzi w szeregi Kapituły, zachęcam do dalszej posługi duszpasterskiej. Niech ofiarna praca w Kościele Świdnickim przyczynia się do pomnożenia chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa i umacnia wiarę świętą Kościoła Świdnickiego. W tym duchu modlę się w intencji Przewielebnego Księdza Kanonika, powierzając opiece św. Stanisława B.M., Patrona Kapituły i z głębi serca błogosławię – napisał 17 lat temu bp Dec w dekrecie nominacyjnym.

I choć w ostatnich latach ks. Kopacz zmagał się z wieloma chorobami, to nic nie wskazywało na nagłe odejście, które nastąpiło 14 stycznia 2022 roku. – Jeszcze tego samego dnia wieczorem rozmawiał z nami, kiedy wróciliśmy z kolędy i był bardzo pogodny – relacjonuje wikariusz ks. Krzysztof Frącek. – Kiedy jednak stan zdrowia w godzinach wieczornych się pogorszył, podjęto już tylko akcję reanimacyjną. Nie przyniosła ona jednak spodziewanego rezultatu, nie udało się przywrócić akcji serca – mówił obecny przy śmieci prałata wikariusz ks. Krzysztof Frącek.

Uroczystości żałobne odbyły się 18 i 19 stycznia 2022 roku w Polanicy Zdroju. Pogrzeb miał miejsce w 20 stycznia 2022 r. w Rudniku nad Sanem, rodzinnej miejscowości zmarłego kapłana.

Życiorys

Ks. Antoni Kopacz urodził się 14 marca 1950 r. w Rudniku nad Sanem, w rodzinie robotniczo–chłopskiej, jako trzecie dziecko Stanisława i Weroniki Karaś. Szkołę Podstawową ukończył w Stróży, gdzie zamieszkiwał wraz z rodziną, należącej do parafii pw. św. Trójcy w Rudniku nad Sanem. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w 1968 r. wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, które zwieńczył stopniem magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu z zakresu Historii Kościoła, przedstawiając pracę na temat: „Kult Najświętszego Sakramentu w Archidiakonacie Opolskim w XVII wieku” pod kierunkiem bp. Wincentego Urbana. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1974 r. z rąk. bp. Wincentego Urbana, ówczesnego Wikariusza Kapitulnego. Następnie pracował jako wikariusz w na następujących placówkach duszpasterskich:

– 1974-1976 – par. Św. Apostołów Piotra i Pawła Kamiennej Górze
– 1976-1980 – par. Narodzenia NMP w Lądku – Zdroju
– 1980-1982 – par. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy
– 1982-1885 – par. Podwyższenia Krzyża Św. w Wałbrzychu

27 VI 1985 roku objął urząd proboszcza w parafii Matki Bożej Królowej Polski i św. Maternusa w Stroniu Śląskim. Za trud wniesiony w odnowienie świątyń otrzymał od kard. Henryka Gulbinowicza, 12 VI 1992 r. godność Kanonika Rokiety i Mantoletu. Podczas prowadzonej wizytacji parafii w 1992 r. Kardynał zaproponował ks. proboszczowi parafię w Polanicy Zdroju, którą to propozycję przyjął.

19 VI 1992 r. ks. kan. Antoni Kopacz objął parafię Wniebowzięcia NMP w Polanicy Zdroju. 29.10.1993 został ustanowiony Dziekanem Dekanatu Polanica – Zdrój. Za wniesiony wkład pracy w parafii i zasługi położone dla Kościoła, na wniosek kard. Henryka Gulbinowicza, 10 XI 1997 r. Ojciec Święty Jan Paweł II włączył ks. kan. Antoniego Kopacza do rodziny papieskiej i obdarzył go godnością Honorowego Kapelana.

We wrześniu 2005 r. ks. Kopacz został włączony w skład Kanoników Gremialnych Świdnickiej Kapituły Katedralnej. Wielokrotnie był odznaczany zarówno przez władze kościelne, jak i świeckie. Rada Miejska Polanicy Zdroju w 2006 r. podjęła uchwałę o przyznaniu Księdzu prałatowi medalu „Zasłużony dla Miasta Polanica – Zdrój” za wkład w rozwój i promocję miasta Polanica Zdrój.

Z okazji Jubileuszu 100-lecia kościoła polanickiego na wniosek Biskupa Świdnickiego bp Ignacego Deca Ojciec Święty Benedykt XVI odznaczył ks. prał. Kopacza „Prałatem Honorowym Jego Świątobliwości”. Było to uznanie Kościoła dla posługi kapłańskiej Prałata. Za wkład wniesiony w życie miasta i parafii w ciągu dwudziestoletniej posługi Rada Miejska w dniu 27 czerwca 2012 r. podjęła uchwałę o przyznaniu Księdzu Prałatowi, proboszczowi i dziekanowi tytułu „Honorowego Obywatela Polanicy Zdroju”.

Dzięki staraniom księdza prałata polanicka świątynia w 2013 roku stała się Sanktuarium poświęconym Matce Bożej Nieustającej Pomocy, z uwagi na słynący łaskami obraz przywieziony ze Stanisławowa z kościoła pomocniczego „Ave Maria”, koronowany koronami papieskimi przez papieża św. Piusa X.