Aptekarka, farmaceutka, laborantka, katechetka, organistka i zakrystianka. Jakże ważne i cenne posługi pełniła siostra Cecylia Krawczyk przez pół wieku służby w zgromadzeniu świętej Elżbiety.

Za czas poświęcony Bogu i ludziom siostra Maria Cecylia Teresa Krawczyk dziękowała 14 maja podczas Mszy świętej jubileuszowej, której przewodniczył w katedrze świdnickiej ks. prał. Piotr Śliwka.

Kościół was potrzebuje

– Dziś wyrażamy wdzięczność, za wszystkie siostry, które posługują w Kościele. W sposób szczególny dziękujemy za dar siostry Cecylii, w życiu której Bóg dokonał wielkich rzeczy. Każda z sióstr jest darem i zaczynem niosącym cały Lud Boży. To są wspaniałe kobiety, które konsekrują swoje życie i niosą orędzie Chrystusa – mówił proboszcz świdnickiej katedry, zauważając, że Kościół i świat potrzebuje tego świadectwa miłości i miłosierdzia Bożego. – Dziękuję zarówno siostrze jubilatce jak i wszystkim siostrom, że trwacie w swoim powołaniu i cichej służbie bliźnim. Niech wasze życie będzie nieustannym powtarzaniem słów: „Prawdziwie Jesteś Synem Bożym” – życzył ks. prał. Śliwka.

W służbie człowiekowi

Siostra Maria Cecylia Teresa Krawczyk urodziła się 21.07.1950 roku we Wrocławiu, w rodzinie Feliksa i Barbary z domu Stojko. Późniejsza s. Cecylia mieszkała wraz z rodzicami i rodzeństwem – Zbigniewem, Janiną i Elżbietą w Świdnicy. Ojciec Feliks był dyrektorem mleczarni. W 1955 roku cała rodzina przeprowadziła się do Legnicy, ze względu na służbowe obowiązki ojca do szefowania w innym zakładzie mleczarskim. W Legnicy mała Tereska uczęszczała do szkoły podstawowej, a następnie ukończyła Liceum Ogólnokształcące. Po zdaniu egzaminu maturalnego w 1968 roku, podjęła praktyki zawodowe jako chemik w laboratorium KGHM. Następnie rozpoczęła naukę w Pomaturalnym Studium Farmaceutycznym, a po otrzymaniu dyplomu w 1971 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety. Dwa lata później złożyła pierwsze śluby, przyjmując imię zakonne Cecylia. Kolejne lata w klasztorze to praca w aptece szpitalnej we Wrocławiu, Bolesławcu i Nowogrodźcu.

W 1980 roku po zakończeniu etapu związanego z lekami i farmaceutyką siostra Cecylia została skierowana na placówkę do Wałbrzycha na Biały Kamień, gdzie rozpoczęła katechizację dzieci i młodzieży. W międzyczasie ukończyła studia magisterskie na Papieskim Fakultecie Teologicznym. Odkrywając w sobie pasję do muzyki, s. Cecylia podjęła naukę gry na organach we wrocławskim studium organistowskim. Po zdanych egzaminach w roku 1992 podjęła pracę jako katechetka i organistka na placówce w Boguszowie-Gorcach.

Na drodze s. Cecylii pojawiło się jeszcze kilka innych domów zakonnych, aż trafiła do domu w Miłoszycach, gdzie podjęła pracę organistki i zakrystianki. Po sprzedaży domu, powróciła do Wrocławia na Ołtaszyn, gdzie służyła pracą w zakrystii. W 2021 roku została skierowana na placówkę do Świdnicy, gdzie obecnie przebywa i tutaj też świętowała złoty jubileusz profesji zakonnej.

W obecności przełożonej prowincji wrocławskiej s. Pauli Marcinowskiej, miejscowego duchowieństwa, a także najbliższej rodziny i wiernych parafii katedralnej siostra jubilatka odnowiła przyrzeczenia zakonne złożone przed pięćdziesięciu laty.