Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego i katechetycznego, podczas Mszy św. z udziałem dzieci, zostały pobłogosławione tornistry i przybory szkolne.

Tradycją naszej parafii stał się coroczny obrzęd błogosławieństwa tornistrów i przyborów szkolnych. Dzieci przyniosły do katedry plecaki pełne książek, zeszytów i różnych potrzebnych w szkole rzeczy. Podczas Mszy św. najmłodsi wysłuchali skierowanego do nich kazania, w którym ksiądz Mirosław, zwrócił uwagę, że mając wielu nauczycieli, w domu, w szkole, na różnych zajęciach, jest jeden najważniejszy nauczyciel, to Jezus Chrystus, który uczy nas jak pięknie przeżyć życie i osiągnąć niebo.

Następnie dzieci podeszły do ołtarza z tornistrami, a ks. Mirosław dokonał błogosławieństwa następującymi słowami:

Wszechmogący wieczny Boże, pobłogosław zebranym tu dzieciom, niech wszystkie przybory szkolne, pomogą im lepiej się uczyć i poznawać prawdę, dobro i piękno w stworzonym przez Ciebie świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wszystkim dzieciom, rodzicom, nauczycielom i osobom związanym z oświatą życzymy wielu Bożych Łask w nowym roku szkolnym i katechetycznym oraz opieki Matki Boskiej Świdnickiej Pani.