Św. Stanisław biskup i męczennik to patron nie tylko kościoła katedralnego, ale od blisko dwóch dekad orędownik katedralnej kapituły kanonickiej, biskupa pomocniczego, a przede wszystkim opiekun całej diecezji świdnickiej.

Jeszcze przed liturgią do osoby św. Stanisława ze Szczepanowa nawiązał bp Marek Mendyk, który tego dnia ustanowił nowych kanoników. – Święty Stanisław nie bał się ludzki osądów i nie bał się oddać życia za innych. To właśnie ten święty, uczy pasterskiej odpowiedzialności, wobec tych, których Pan Bóg stawia na drogach naszego życia – biskup świdnicki podkreślił, że wierni od swoich pasterzy oczekują wiary widocznej w czynach i słowach, dobroci, która będzie przypominać dobroć samego Jezusa, umocnienia w chwilach trudnych, serdecznej modlitwy i bliskości Boga, a także stawiania wymagań, czy nawet skarcenia.

Rocznica święceń

Następnie bp Marek złożył życzenia obchodzącemu 15. rocznicę święceń biskupich bp. Adamowi Bałabuchowi. – W ten szczególny dzień stajemy u twojego boku i prosimy naszego zmartwychwstałego Pana i Mistrza, aby obdarzył cię swoim błogosławieństwem. Byś każdego dnia nie zawahał się bronić Ewangelii, a św. Stanisław, , niech wyprasza tobie łaskę jasnej postawy, która uczy mówienia „tak”, na wszystko czego żąda od nas Bóg, i jasnego mówienia „nie” dla tego wszystkiego co złe i niegodziwe – życzył.

Wyróżnieni kapłani

Uroczysta Msza święta odpustowa, w poniedziałek 8 maja, poprzedzona została wprowadzeniem na urząd trzech kanoników gremialnych ks. kan. Arkadiusza Chwastyka – kanclerza Kurii Świdnickiej i wikariusza generalnego, ks. kan. Dominika Ostrowskiego – wykładowcę PWT we Wrocławiu i ks. kan. Krzysztofa Orę – dyrektora Wydziału Duszpasterskiego. Wyróżnieni duchowni w czasie obrzędu uroczyście wyznali wiarę oraz złożyli przysięgę wierności biskupowi diecezjalnemu. Następnie do grona kanoników honorowych pasterz diecezji włączył ks. kan. Włodzimierza Binkowskiego – oficjała Sądu Biskupiego, któremu nałożył kanonickie insygnia – dystynktorium i pierścień.

Przypomnijmy, że przynależność do kapituły katedralnej to nie tylko honor, lecz obowiązki i prawa. Zazwyczaj kanonikami zostają kapłani pracujący w urzędach diecezjalnych, wykładowcy i profesorowie oraz wychowawcy seminarium duchownego. Ich godność kanonicka świadczy o wykonywaniu ważnych dla diecezji zadań. Świdnicka Kapituła Katedralna aktualnie liczy 10 kanoników rzeczywistych czyli gremialnych, którzy posiadają urząd duchowny i głos w kapitule oraz 14 kanoników honorowych i 5 seniorów, którzy mają tylko odznaki i honory kanoników.

Dobry Pasterz

Podczas Mszy świętej odpustowej, bp Adam Bałabuch w wygłoszonej homilii, jako wzór naśladowania Dobrego Pasterza, przedstawił patrona dnia – św. Stanisława ze Szczepanowa, który starał się za przykładem Chrystusa ogarniać miłością wszystkie owce, które zostały powierzone jego biskupiej pieczy. – Nie uląkł się króla Bolesława Śmiałego – ziemskiego władcy, chociaż musiał się liczyć z tym, że występując w obronie praw Kościoła i owiec, naraża się na utratę życia. I tak się stało. Podobnie jak Jezus poświęcił swoje życie za owczarnię – podkreślił.

Na diecezjalne uroczystości przybyli: bp senior Ignacy Dec, kanonicy kapituły katedralnej na czele z prepozytem ks. prał. Stanisławem Chomiakiem, księża pracujący w kurii, wałbrzyscy górnicy wraz z pocztami sztandarowymi, Bractwo św. Józefa i wierni parafii katedralnej.