Synodalne podejście musi zachowywać wrażliwość na włączenie do rozmowy wszystkich, nie wiadomo bowiem, przez kogo Duch Święty zechce przemówić.

To fragment listu pasterskiego w związku z XVI Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów, którego diecezjalny etap rozpoczął się 17 października w diecezji świdnickiej, uroczystą Mszą św. w katedrze.

Wyniki prac na poziomie diecezjalnym zostaną podsumowane w trakcie uroczystego Diecezjalnego Zebrania Presynodalnego, planowanego na początek marca przyszłego roku. Zebrane informacje zostaną przekazane do Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, a następnie – do Sekretariatu Generalnego Synodu w Rzymie. Na podstawie tego materiału zostaną stworzone dokumenty robocze, które później zostaną wykorzystane w trakcie prac synodalnych na poziomie kontynentalnym, a później – na Zgromadzeniu Synodu Biskupów w październiku 2023.

Każdy głos jest cenny

Pod nieobecność biskupa świdnickiego, powracającego z wizyty „Ad limina” z Rzymu, Eucharystii rozpoczynającej diecezjalny etap Synodu przewodniczył bp Ignacy Dec. Biskup senior modlił się w intencji obfitych owoców Synodu w wymiarach całego Kościoła, w tym także o ożywienia i pogłębienia życia religijnego w naszej świdnickiej diecezji świdnickiej.

W wygłoszonej homilii hierarcha zwrócił uwagę na aspekt, który odróżnia rozpoczynający się właśnie Synod od poprzednich. Podkreślił, że teraz do refleksji na temat synodalności zostali zaproszeni wszyscy, a nie tylko wybrani przedstawiciele. Odniósł się także do hasła Synodu, które brzmi: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”.

– Te trzy wymiary są głęboko ze sobą powiązane. Są one istotnymi filarami Kościoła synodalnego. Nie ma między nimi hierarchii. Raczej, każdy z nich wzbogaca i ukierunkowuje dwa pozostałe. Istnieje między nimi dynamiczna relacja, która musi być wyrażana z uwzględnieniem wszystkich trzech wymiarów – podkreślił biskup, a następnie odniósł się bardziej szczegółowo do każdego z zagadnień i ukazał ich bezpośredni związek z synodalnością.

Bp Dec przypomniał, że w trakcie trwania Soboru Watykańskiego II na Jasnej Górze trwało nieustanne modlitewne czuwanie. Zachęcał wiernych, by otoczyli trwający Synod modlitewną opieką. – Chcemy być obecni w dziele Synodu przez nasza modlitwę. To może być nasz ważny wkład w to dzieło – zachęcał.

Reprezentanci diecezji

Pod koniec Mszy św. odbyło się uroczyste wręczenie dekretów. Bp Ignacy w imieniu bp. Marka Mendyka przekazał je na ręce małżeństwa Anny i Marka Kośnych oraz ks. kan. Krzysztofa Ory, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego, którzy będą koordynować pracę Synodu na terenie diecezji świdnickiej. W tekście dokumentu czytamy: „Diecezja świdnicka pragnie podjąć wyzwanie papieża Franciszka, aby Kościół na nowo odkrył swoją głęboko synodalną naturę, a synod stał się okazją do słuchania i dialogu. Droga synodalna wymaga różnych inicjatyw w celu przygotowania i gromadzenia ludu Bożego, aby mógł on dać wyraz własnemu doświadczeniu w naszej diecezji”.