Mimo trudności, obostrzeń i strachu przed pandemią, tegoroczne Roraty cieszyły się nie małą frekwencją wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Roraty, czyli specjalne Msze św. o Najświętszej Maryi Pannie w okresie Adwentu są ważną formą duszpasterstwa, w naszej parafii, w którą angażowali się dorośli, ale również i dzieci, chociaż jak wiemy trwa czas sanitarnych obostrzeń, zwłaszcza ilościowych.

Maryja, lampion i dobre uczynki

Przypomnijmy, że Msza roratnia jest jednym ze znaków szczególnej obecności Maryi w okresie Adwentu, gdyż to Ona oczekiwała Mesjasza w sposób szczególny. Maryja przeżywała adwent oczekiwania jako córka Izraela, jako Matka Pana Jezusa i jako Matka Kościoła. To dlatego w czasie odprawiania Mszy św. roratniej zapalano dodatkową świecę, która symbolizowała patronkę adwentowego oczekiwania. Choć tradycja nakazuje sprawowanie rorat o świcie, to jednak ze względów praktycznych w wielu kościołach odbywały się one z reguły wieczorem. Dorośli przychodzili ze świecami, dzieci z lampionami oraz z serduszkami, na których wypisywały dobre uczynki spełnione danego dnia. W jednej z parafii nawet dorośli dając przykład dzieciom zapisywali na karteczkach swoje dobre uczynki. Duszpasterze chętnie nagradzali nawet najmniejsze dobro, jakie zostało zapisane i złożone do koszyczka.

Nauka o Mszy św.

Tematem przewodnim adwentowych rozważań była Eucharystia. Tegoroczne spotkania przybliżały tajemnicę Mszy świętej. Podczas Rorat dzieci uczyły się jeszcze pobożniej w nich uczestniczyć. Dowiadywały się nie tylko co podczas Mszy św. się dzieje, ale przede wszystkim, że każda Msza św. jest ofiarą Jezusa Chrystusa prawdziwie obecnego pod postacią chleba i wina. Dzieci poznawały przykłady świętych ludzi, dla których Eucharystia była największą świętością i najważniejszą chwilą każdego dnia. Wśród nich byli święci rodzice, siostry zakonne, księża, studenci, a nawet małe dzieci.

Cenne rady

Ważnym podsumowaniem w rozważaniach roratnich były słowa zachęty papieża Benedykta XVI, do wiernego uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., które kiedyś wypowiedział do dzieci. Nauczcie się rozmawiać z Panem, otwierajcie przed nim serce, mówicie mu o swoich radościach, troskach i proście o światło i wsparcie nasz waszej drodze. Bądźcie posłuszni rodzicom, słuchajcie wskazań, które wam dają.  Wreszcie nie bądźcie leniwi, ale angażujcie się, szczególnie w naukę. To wasz codzienny obowiązek i wielka szansa na rozwój i przygotowanie przyszłości waszego życia. Bądźcie otwarci wobec innych, przezwyciężajcie pokusę, by stawiać w centrum siebie, bo egoizm jest wrogiem prawdziwej radości. Pan każdego dnia wzywa was do rzeczy wielkich. Bądźcie otwarci na to, co wam mówi. Naśladujcie Go z miłością i każdego dnia pozwalajcie Mu się prowadzić. To są wskazówki do świętości, oby jak najwięcej dzieci i młodzieży wzięło je sobie do serca.

Nie zabrało także „pocieszajek”, które także były radością dla najmłodszych. Najgorliwsi roratnicy zostali wyróżnieni przez prowadzącego Roraty ks. Mirosława.