– Pochylamy się dziś na osobą papieża Benedykta XVI. Z różnych źródeł wiele słyszeliśmy na jego temat, ale sama wiedza o człowieku to jedno, a to z czym przyszedł do Kościoła i do nas to drugie – mówił ks. prał. Piotr Śliwka 4 stycznia podczas Mszy świętej za zmarłego w ubiegłą sobotę papieża seniora. 

Proboszcz katedry przypomniał, że Benedykt XVI zanim został papieżem, jako kardynał był wieloletnim, bliskim współpracownikiem św. Jana Pawła II. Wspierał go swoją mądrością, a później jako papież jedną z pierwszych podróży apostolskich odbył do ojczyzny swego poprzednika, do Polski. – Odwiedzając nasz kraj, w wielu miejscowościach: Wadowicach, Krakowie, Częstochowie, Oświęcimiu zwracał się do nas z konkretnym przesłaniem – mówił ks. prał.  Piotr Śliwka cytując fragmenty przemówień papieża Benedykta, które niosły w sobie głęboką prawdę o Bogu.

M.in. słowa wypowiedziane do polskich kapłanów w katedrze św. Jana w Warszawie w 2005 roku. “Wierzymy, że Kościół jest święty, ale są w nim ludzie grzeszni. Trzeba odrzucić chęć utożsamiania się jedynie z bezgrzesznymi. Jak mógłby Kościół wykluczyć ze swej wspólnoty ludzi grzesznych? To dla ich zbawienia Chrystus wcielił się, umarł i zmartwychwstał. Trzeba więc uczyć się szczerze przeżywać chrześcijańską pokutę. Praktykując ją wyznajemy własne indywidualne grzechy w łączności z innymi, wobec nich i wobec Boga”.

– Ojciec Święty nieustannie zachęcał nas do całkowitego oddania się Bogu w wierze: “Gdy powierzamy się żywemu Bogu, gdy z pokorą umysłu uciekamy się do Niego, przenika nas wewnątrz jakby niewidoczny strumień życia Bożego. Jak ważne jest, abyśmy uwierzyli w moc wiary, w możliwość nawiązania dzięki niej bezpośredniej więzi z żywym Bogiem. I byśmy w sposób świadomy zadbali o rozwój naszej wiary, aby ona rzeczywiście przenikała wszystkie nasze postawy, myśli, działania i zamierzenia (…) Wiara może zawsze doprowadzić nas na nowo do Boga, nawet, gdy wyrządza nam krzywdę nasz własny grzech” – cytował.

– Papież Benedykt kierował do nas słowa o wierze, o naszej drodze ku wieczności, o apostołach, którzy napełnieni Duchem Świętym szli w świat, głosząc prawdę o Chrystusie. Zachęcał nas byśmy nie stali wpatrzeni tylko w ziemię, ale zwrócili nasze życie ku wieczności, bo tam w niebie ostatecznie jest nasza ojczyzna – mówił. – Modląc się dzisiaj o dar nieba dla papieża Benedykta XVI, prośby miłosiernego Boga, aby wynagrodził mu piękną służbę Kościołowi i Chrystusowi. Za to wszystko, niech dołączy do grona wszystkich świętych – zakończył.

We Mszy świętej uczestniczyli alumni roku propedeutycznego wraz prefektem ks. Tomaszem Metelicą. Eucharystię koncelebrował także ks. kan. Arkadiusz Chwastyk – Wikariusz Generalny i Kanclerz Świdnickiej Kurii Biskupiej.