Ogłoszenia

Niedziela Męki Pańskiej (Palmowa)

5 kwietnia 2020

KOMUNIKAT do duchowieństwa i wiernych diecezji świdnickiej

Uprzejmie informuję, ze Ojciec Święty Franciszek w odpowiedzi na mój list z dnia 3 lipca 2019 r. przyjął w dniu 31 marca 2020 r. moją rezygnację z urzędu biskupa świdnickiego i mianował biskupem świdnickim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji legnickiej Marka Mendyka. Równocześnie informuję, że zlecił mi posługę biskupią w charakterze Administratora Apostolskiego Diecezji Świdnickiej do czasu kanonicznego objęcia urzędu biskupa diecezjalnego przez mojego następcę. Polecam osobę nowego biskupa świdnickiego modlitwom duchowieństwa i wiernych.

+ Ignacy Dec, Administrator Apostolski Diecezji Świdnickiej

MSZE ŚWIĘTE i NABOŻEŃSTWA

Wszystkie msze i nabożeństwa odprawiamy według normalnego porządku. Liczba uczestników Mszy Świętej lub nabożeństw nie może przekraczać 5 osób. Do uczestnictwa w liturgii w kościele zapraszamy Przedstawicieli Rodziny, która zamówiła intencję z zachowaniem rozporządzenia Ministerstwa, czyli nie więcej niż 5 osób. Pozostałych Wiernych gorąco prosimy o modlitwę w domach, biorąc udział w Mszy Świętej transmitowanej w telewizji, radiu lub Internecie.

SPOWIEDŹ i KOMUNIA ŚWIĘTA

Zachęcamy do korzystania z sakramentu spowiedzi od poniedziałku do środy w godzinach 10.00 – 12.00 oraz 16.00 – 18.00. Po odbytej spowiedzi można od razu przyjąć komunię świętą od kapłana, który będzie się modlił w intencji parafian oraz o ustanie epidemii przy ołtarzu.

 AKT ŻALU

Mając na względzie utrudnienia związane z odbyciem sakramentu spowiedzi przypominamy o praktyce żalu doskonałego jako jednej z form pojednania z Bogiem. Szczegóły tej praktyki w gablocie z ogłoszeniami oraz na stronie internetowej parafii

SPRAWY KANCELARYJNE

Pilne sprawy kancelaryjne załatwiamy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

Liturgia Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku będzie celebrowana w naszej katedrze o godzinie 18.00. Liturgia Wigilii Paschalnej o godzinie 20.00. W niedzielę wielkanocną o godzinie 6.00 zostanie odprawiona Msza Święta ogłaszająca Zmartwychwstanie Chrystusa. W liturgiach może uczestniczyć tylko 5 osób. Stąd bardzo prosimy aby w tym nadzwyczajnym czasie budować swoją wiarę indywidualną modlitwą i duchowo uczestnicząc w liturgii poprzez dostępne transmisje.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW

W tym roku nie organizujemy tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów w kościele. Zachęcamy jednak do przygotowania w domach tradycyjnego koszyczka. Zamiast błogosławieństwa pokarmów proponujemy obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym (teksty dostępne na stronie internetowej parafii). Liturgii domowej może przewodniczyć ojciec, matka bądź ktoś z domowników.