Podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek do Służby Liturgicznej włączono nowych ministrantów.

W obecności rodziców, rodzeństwa i rodziny oraz całej wspólnoty parafialnej ks. biskup Ignacy Dec pobłogosławił nowych ministrantów i poświęcił im komże oraz kołnierze. Dziś 4 chłopców po raz pierwszy stanęło przy ołtarzu w stroju liturgicznym.

Kandydaci zostali odpowiednio przygotowani do tej zaszczytnej służby. Mamy nadzieję, że z pomocą łaski Bożej dobrze będą wypełniać swoje zobowiązania. Od września chłopcy zdobywali wiedzę i umiejętności pod czujnym okiem opiekuna Służby Liturgicznej ks. Mirosława Benedyka.

Posługa ministranta do której zostali dopuszczeni chłopcy jest potrzebna Kościołowi i bardzo przez Kościół ceniona. Ministrant bowiem pomaga kapłanowi przy sprawowaniu świętych obrzędów, szczególnie podczas Mszy Św. Od tej pory ci chłopcy będą nosić świętą księgę, a także krzyż, zwycięski sztandar naszej wiary, będą dawać znaki dzwonkami, podawać dary ofiarne oraz na cześć Boga nosić kadzidło i światło.

Życzymy nowym ministrantom, aby byli chlubą swoich rodzin, naszej parafii, a swoim postępowaniem i dobrze wypełnionymi obowiązkami godnie służyli na Chwałę Pana.

18 kwietnia 2019 roku do grona ministrantów zostali przyjęci:

1. Stanisław BŁOCH
2. Michał KWIATKOWSKI
3. Franciszek SERWACH
4. Radosław WALCZAK

Aktualnie w naszej wspólnocie Służby Liturgicznej mamy 29 członków: w tym 14 ministrantów młodszych, 10 lektorów, 1 ceremoniarz, 4 ministrantów starszych.