Mimo trwającego remontu katedry i pewnych niedogodności wierni i zaproszeni goście , przy bocznym ołtarzu Matki Bożej Częstochowskiej modlili się o wzajemną życzliwość bratnich Kościołów.

W nawiązaniu do tegorocznego hasła Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan „życzliwymi bądźmy”, przewodniczący ekumenicznym nieszporom bp Ignacy Dec, przybliżył historię zaczerpniętą z Dziejów Apostolskich, która to wydarzyła się w czasie życia św. Pawła w czasie podróży przez Morze Śródziemne do Rzymu. Wówczas miała miejsce wielka burza i zachodziło niebezpieczeństwo zatonięcia statku. Ale okazało się, że Pan Bóg ocalił żeglarzy, którzy trafili na wyspę, zwaną dzisiaj Maltą. Tam spotkali się z wielką życzliwością mieszkańców tej wyspy.

W okolicznościowym słowie proboszcz par. prawosławnej ks. dr Piotr Nikolski przestrzegał, aby życzliwość nie stała się dogadzaniem ludziom. – Musimy uczyć się życzliwości, która płynie z wiary. Kiedy natomiast w grę wchodzą inne względy takie jak dobre sąsiedztwo, układy, polityka, interesy, itd., wtedy przemawia niewiara, a wzajemne uprzejmości są jedynie fasadą życzliwości.

Natomiast przedstawiciel Kościoła ewangelicko – augsburskiego bp Waldemar Pytel mówił, że chrześcijanie nie płyną kilkoma łódeczkami, ale płyną na tym samym okręcie, w tym samym kierunku, do tego samego celu. Nawigatorem zaś jest sam Chrystus.