Wspólna modlitwa liturgią godzin w sobotni wieczór tradycyjnie rozpoczęła adwent w diecezji świdnickiej.

Przewodniczący im Biskup Świdnicki pobłogosławił wieniec i zapalił na nim pierwszą świecę. – Światło wskazuje drogę, rozprasza ciemności, usuwa lęk i dale poczucie bezpieczeństwa. Przy świetle gromadzą się rodziny i inne ludzkie wspólnoty. Światło jest również symbolem Chrystusa – światłości świata. Zielone gałązki wieńca adwentowego są symbolem nadziei zwycięstwa światła nad ciemnością i życia nad śmiercią – mówił bp Marek Mendyk w słowie wstępu.

– U progu naszych adwentowych medytacji chciałbym przywołać słowa, które w okresie Narodzenia Pańskiego zabrzmią dla nas jak najwspanialsza muzyka: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo…”. Te słowa zostały wzięte z Prologu św. Jana – czasem nazywanego „prologiem do mądrego przeżywania naszej codzienności” – przypominał bp Marek Mendyk.

Podkreślił, że pierwszym, najważniejszym znakiem tego prologu jest Logos, w którym mamy odczytać przyjaźń Boga do nas; Boga, który „tak nas umiłował, że Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3,16). – Logos jest znakiem Boga, który zaprasza nas do mistycznej bliskości ze sobą – spotkania Boga z człowiekiem. Pierwsze wersety prologu mówią, że to jest i pozostanie dla nas tajemnicą. Wejść z przyjaźń z Jezusem oznacza wejść w tajemnicę. Ten, który pragnie bliskości z nami, pozostaje dla nas nieskończoną tajemnicą – mówił. Dodał, że św. Jan pisze, iż Jezus – Logos, nie tylko pomoże nam odnaleźć najgłębszą wartość istnienia, ale że w Nim będziemy ją nieustannie odnajdywali, dzień po dniu. On sprawia, że żyjemy tchnieniem Boga, tak jak chce tego Bóg, w najgłębszym wymiarze.