Z powodu pandemii dzień poświęcony świętemu papieżowi przybrał nieco skromniejszą formułę, ale najważniejsze punkty programu – modlitwa i refleksja nad nauczaniem papieża Polaka – pozostały bez zmian.

Dzień Papieski obchodzony jest od 21 lat dzięki zaangażowaniu członków Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Wydarzenie daje okazję jeszcze lepszego poznania nauczania św. Jana Pawła II oraz zachęca do modlitewnej jedności z papieżem i całą wspólnotą Kościoła. Jak co roku, po każdej Mszy św. można było także wesprzeć finansowo stypendystów znajdujących się pod opieką Fundacji.

Nie lękajcie się

Najważniejszym punktem obchodów XXI Dnia Papieskiego w diecezji świdnickiej była Msza św. w świdnickiej katedrze, której przewodniczył bp Ignacy Dec. Na samym początku w tematykę wydarzenia wprowadził wiernych ks. Damian Mroczkowski z wydziału katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej.

– Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za osobę św. Jana Pawła II, wielkiego papieża, naszego rodaka, a także patrona miasta biskupiego. Rozważamy jego nauczanie, które w tym roku koncentruje się wokół hasła „Nie lękajcie się” – mówił kapłan. Dodał, że jest to święto placówek noszących imię papieża Polaka, a także dzień spotkania stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Poinformował również, że aktualnie w naszej diecezji z programu stypendialnego korzysta łącznie 37 osób: 17 studentów i 20 uczniów szkół podstawowych.

W Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele Rodziny Szkół Jana Pawła II Diecezji Świdnickiej, stypendyści fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, nauczyciele, dyrektorzy i przedstawiciele władz oświatowych. Ks. Mroczkowski podkreślił, że choć Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października, to już tego dnia chce otoczyć modlitwą całe grono pedagogiczne.

Troska o zbawienie

W wygłoszonej homilii biskup Ignacy przywołał postać młodzieńca, który zachowywał przykazania, ale nie był w stanie wyrzec się swego majątku. Nawiązał też do przestrogi Chrystusa, który stwierdził, że bogactwo utrudnia wejście do Królestwa Niebieskiego.

– Owo ostrzeżenie Pana Jezusa jest bardzo dziś aktualne, dziś, gdy wyznacznikiem działania dla tak wielu ludzi jest bilans zysków i strat. Jakże często dzisiaj rachunek ekonomiczny decyduje o rodzinie, o ilości dzieci, o planach na przyszłość, o moralności, o sprzedawaniu przekonań, swego sumienia za lepsze pieniądze, za lepsze stanowisko, za lepiej płatną  pracę. Ludzie zamieniają się w handlarzy. Tego rodzaju postawa bardzo osłabia wiarę i niszczy miłość – przestrzegał bp Dec. Zachęcał też do zastanowienia się nad najważniejszą rzeczą w życiu osoby wierzącej; zestawił pogoń za majątkiem, popularnością z życiem według ewangelicznych zasad i troską o zbawienie.

Źródło mądrości

Biskup senior w swym rozważaniu zacytował również fragment homilii Jana Pawła II, z którego pochodzi hasło tegorocznych Dni Papieskich. Odniósł je do współczesnych czasów, gdy drzwi przed Chrystusem są coraz częściej zamykane. Podkreślił, by nie ulegać fałszywemu obrazowi Kościoła, ale czerpać ze źródła Bożej mądrości, jaką jest liturgia słowa.