Pod przewodnictwem proboszcza katedry ks. prał. Piotra Śliwki w III niedzielę adwentu modlono się za Ojczyznę, a także za osoby represjonowane i ofiary stanu wojennego.

Żywa pamięć o tych trudnych czasach jest pielęgnowana przez świdnicką „Solidarność”. Na Mszy byli obecni członkowie  i działacze NSZZ Solidarność wraz z pocztami sztandarowymi. Mszę św. koncelebrował także kapelan Solidarności ks. kan. Tadeusz Faryś.

W całym kraju, o godz. 19.30, dla upamiętnienia tragicznych wydarzeń sprzed 38 lat, w oknach polskich domów zapłonęły świece. Zainicjowana przez Instytut Pamięci Narodowej kilka lat temu akcja społeczna “Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności” nawiązuje do gestu, jakim na początku lat osiemdziesiątych Polacy, ale też inni mieszkańcy Wolnego Świata wyrażali sprzeciw wobec brutalnej polityki władz PRL. Aby dać wyraz solidarności z tysiącami internowanych i ich rodzinami, w oknach stawiano symboliczne świeczki.