Koniec każdego miesiąca, to czas spotkania komisji konserwatorskiej. Oceniany jest wtedy postęp prac.

Na kolejnym spotkaniu inwestora, wykonawcy i konserwatora wojewódzkiego omawiano stan prac konserwatorskich w remontowanej katedrze katedrze. Postęp prac prezentujemy poniżej. Wśród ciekawostek warto podkreślić technikę zdobienia ścian złotem, które w przy wybranych malowidłach tworzy trójwymiarowy efekt.