Trwające w Katedrze Świdnickiej prace konserwatorskie, nie są przeszkodą, aby toczyło się życie duchowe wiernych. 16 lutego br. uroczyście wprowadzono relikwie dwojga świętych.

Dzięki staraniom ks. prał Piotra Śliwki katedra otrzymała relikwie żyjącego XIX wieku kapłana św. Wincentego Pallottiego. Św. Wincenty prowadził wytężoną walkę o ocalenie dusz. Zawsze, gdy tylko trzeba było, znajdował się przy chorych, ubogich, był rekolekcjonistą, założył Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego. Druga relikwia to kropla krwi św. siostry Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, nazywanej Małą Arabką. Palestyńska karmelitanka, która w kościele znana jest z niezwykłości życia, charyzmatycznych darów i nabożeństwa do Ducha św. Jej 33-letnia historia życia była wielkim pasmem Jego dotknięć.

Uroczyste wprowadzenie szczątków ciał świętych odbyło się podczas Mszy św. kanonickiej. W wygłoszonej tego dnia homilii ks. proboszcz mówił: – Zmysł religijny ludu chrześcijańskiego zawsze znajdował wyraz w różnorodnych formach pobożności, które otaczały życie sakramentalne Kościoła. Jest to m.in. cześć oddawana relikwiom. Dziś wprowadzamy do naszej świątyni kolejne relikwie świętych, którzy wybrali życie z Panem Bogiem. Człowiekowi wierzącemu relikwie pozwalają przekroczyć próg świta widzialnego i dotknąć wiecznego. Fizyczna bliskość relikwii staje się jakby pasem transmisyjnym ułatwiającym przekazanie danemu świętemu osobistych próśb i trosk.