Wielki Post to czas łaski i nawrócenia się do Boga. W owocnym przeżyciu tego czasu pomaga nam rozważanie Drogi Krzyżowej naszego Pana Jezusa Chrystusa.

W katedrze w każdy piątek Wielkiego Postu sprawujemy to nabożeństwo pasyjne o godz. 9.30, 17.00, a także o godz. 16.00 z udziałem dzieci.

Najmłodsi parafianie, nie są biernymi słuchaczami rozważań, lecz aktywnie włączają się w Drogę Krzyżową. Procesja podąża przez 14 stacji, które ukazują Mękę Pana Jezusa, a tuż za kapłanem podążają dzieci, które ze śpiewem na ustach i z krzyżami w dłoniach dają świadectwo wiary i chęci wspólnej modlitwy.

Krzyż jest bardzo ważny w życiu każdego chrześcijanina. Krzyż jest wyrazem przekreślenia własnego egoizmu, a mówienia o dobru wspólnym. Gdy tak się na niego spojrzy, widzi się coś pięknego i wspaniałego. Krzyż w przestrzeni publicznej naszego kraju to nie tylko symbol wiary, ale także znak miłości.

Na koniec nabożeństwa dzieci w wielkim skupieniu i pokorze składają krzyże na ołtarzu, w ten sposób ofiarując Pan Bogu swoje życie, sprawy, problemy i radości oraz intencje i modlitwy z nimi związane, które przyprowadziły je do świątyni.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy, a czas poświęcony Panu Bogu zwróci się podwójnie. Jak głosi piękna pieśń wielkopostna: W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda, dla duszy smutkiem zmroczonej. Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie, w boleści sercu zadanej.

makieta

A w tym roku pomocą duszpasterską podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej jest przestrzenna makieta ze sceną Ukrzyżowania. Podczas tegorocznych nabożeństw Drogi Krzyżowej proponujemy dzieciom zbudowanie własnej makiety sceny Ukrzyżowania.

W każdy piątek dzieci otrzymają jeden element przestrzennej układanki obrazujący sceny na Golgocie. Element z wizualizacją Ukrzyżowanego można wymienić na wizerunek Zmartwychwstałego (w zestawie), który dzieci otrzymują na zakończenie nabożeństw Drogi Krzyżowej.