Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podjął decyzję o dofinansowaniu projektu konserwacji, rewitalizacji i digitalizacji barokowego wnętrza gotyckiej świątyni.

W dniu 15 maja 2019 r. Pan Prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podjął decyzję o dofinansowaniu projektu pn. „Konserwacja, rewitalizacja i digitalizacja barokowego wnętrza gotyckiej Katedry Świdnickiej”. Tym samym inwestycja została wybrana do dofinansowania ze środków VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”, działania 8.2 „Ochrona zabytków”.

Więcej informacji na stronach Świdnickiego Gościa Niedzielnego.