Przełożone w czasie bierzmowanie dla młodzieży parafii katedralnej, które odbyło się z końcem października, było sposobnością dla bp Ignacego Deca, aby przypomnieć nie tylko młodzieży, ale i dorosłym o sile i mocy, którą żyje Kościół.

– Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Z tą dewizą idzie Kościół przez całe wieki i pilnuje, strzeże tej prawdy, którą Bóg ogłosił, żeby ludzie żyli prawdą, bo prawda jest pokarmem najzdrowszym – mówił bp Dec. Posługując się porównaniem homileta mówił, że tak jak szukamy pokarmu zdrowego dla ciała, wybieramy odpowiednie pożywienie, które jest pełne witamin, aby nabrać odporności na różne wirusy, tak duch nasz potrzebuje zdrowego pokarmu, którym jest prawda płynąca od Boga, którą jest Ewangelia. – Tej prawdy strzeże Kościół. Ona nie wszystkim ludziom się podoba. Są ludzie, którzy są zachwyceni, którzy żyją tą prawdą i nią kształtują swoje życie osobiste rodzinne, narodowe. Ale są też tacy, którzy zaprzedali się diabłu. Dlatego nienawidzą Ewangelii, nienawidzą krzyża – mówił ze smutkiem hierarcha.

– Jeżeli Kościół jest niepokonany, to dlatego, że jest to dzieło nie tylko ludzie, ale dzieło Bożo-ludzkie. Cała moc Kościoła nie płynie od ludzi, tylko od Boga, od Ducha świętego. Właśnie sakramenty święte, także sakrament bierzmowania jest dziełem Pana Boga, poprzez które On nas umacnia. Dzięki nim poprawnie myślimy, mówimy, nie zachowujemy się wulgarnie, co miało miejsce ostatnio na naszych ulicach – mówił biskup, zachęcając do modlitwy i pokuty za tych, którzy słuchają podszeptów szatana.