W oratorium Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej odbyło się pierwsze spotkanie dla lektorów chcących zostać ceremoniarzami.

Wykłady, ćwiczenia praktyczne i wspólna Eucharystia wypełniły program dnia. Zajęcia poprowadzili: ks. Krzysztof Ora, diecezjalny duszpasterz SL, ks. Piotr Sipiorski i ks. Łukasz Basisty. Spotkania będą się odbywać raz w miesiącu. Z naszej parafii do funkcji ceremoniarza przygotowuje się trzech lektorów: Dawid Goppold, Mateusz Iwan i Patryk Gaładyn.