W sobotę 27 kwietnia bp Adam Bałabuch udzielił sześciu akolitom święceń diakonatu. Jest to pierwszy z trzech stopni sakramentu święceń.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej, który w homilii podkreślił, że aby nadawać innym ludziom kierunek w ich życiu należy słuchać tego, co Bóg ma do powiedzenia, a nie współczesny świat. Aby to czynić należy najpierw uwierzyć w realną obecność Jezusa w Jego sakramentach.

Po zakończonej homilii, kandydaci podeszli do biskupa i włożyli swoje ręce w jego ręce, przyrzekając cześć i posłuszeństwo biskupowi diecezjalnemu i jego następcom. Następnie została odśpiewana litania do Wszystkich Świętych, w czasie której przyszli diakoni leżeli krzyżem w nawie głównej świdnickiej katedry. Po czym główny celebrans na każdego z kandydatów nałożył ręce.

W przeddzień udzielenia święceń kandydaci do diakonatu w czasie nabożeństwa sprawowanego w kaplicy WSD złożyli wyznanie wiary, przyrzeczenie celibatu oraz zobowiązali się do służby w diecezji świdnickiej.

Diakoni uświęceni przez nałożenie rąk, które pocho­dzi od Apostołów i ściśle związani z ołtarzem, będą pełnić dzieła miłosierdzia w imieniu biskupa lub proboszcza. Zobowiązują się do nowego sposobu życia, m.in. posłuszeństwa, celibatu, który przyjmują dla owocniejszej posługi i królestwa Bożego oraz modlitwy brewiarzowej, która pozwala wniknąć w tajemnice Boże i lepiej rozumieć świat. Wszystko to dla zbawienia swojej duszy.

Ustanowieni diakoni to:

  1. dk. Grzegorz Banda (Ratajno par. pw. Św. Antoniego)
  2. dk. Mateusz Grzegorczyk (Świdnica par. pw. Miłosierdzia Bożego)
  3. dk. Bartosz Kocur (Nowa Ruda par. pw. Św. Mikołaja)
  4. dk. Daniel Kołodziejczyk (Świdnica par. pw. NMP Królowej Polski)
  5. dk. Michał Pietraszek (Świdnica, par. pw. Ducha Świętego)
  6. dk. Jakub Zajadły (Strzegom, par. pw. Św. Piotra i Pawła)

Więcej zdjęć i relacja także na stronach GN.