W drugi dzień Zielonych Świąt, poświęcony Maryi Matce Kościoła, 7 osób dorosłych osób przyjęło sakrament bierzmowania.

Mszy św. w katedrze przewodniczył bp Ignacy Dec. W homilii nawiązując do obchodzonego święta Mary Matki Kościoła zwrócił uwagę, że Jezus umierając na krzyżu wybrał tę szczególną sytuację, aby przekazać Maryję wszystkim ludziom za matkę. – Jan, który usłyszał słowo skierowane do Maryi: “Niewiasto, oto syn twój”, a następnie słowa skierowane do niego: “oto Matka twoja”, był reprezentantem nie tylko pozostałych apostołów, którzy stchórzyli i ze strachu zniknęli, ale jako umiłowany uczeń reprezentował pod krzyżem wszystkich wierzących w Chrystusa. Chrześcijanie od początku byli przekonani, że to powierzenie Maryi Janowi było powierzeniem Jego Matki wszystkim ludziom, którzy narodzili się do życia wiecznego – mówił biskup.

 

 

Zwracając się do bierzmowanych biskup zachęcał, by na wzór Maryi trwali na modlitwie i podejmowali służbę drugim. – Duch Święty rzeźbił w Jej duszy rysy świętości. Uczcie się od Niej przede wszystkim dwóch czynności: modlitwy i służby. Ona dzięki darom Ducha Świętego całe życie była blisko Pana Boga. Była to Jej modlitwa. Ona także przez całe życie, dzięki Duchowi Świętemu była służebnicą Pańską. Służyła ludziom za życia ziemskiego i służy nam dzisiaj jako nasza Matka na ziemi i w niebie – powiedział.