Młodzież parafii katedralnej i Najświętszego Serca Pana Jezusa 20 maja przystąpiła do sakramentu bierzmowania, którego udzielił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

Do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej przystąpiło 97 osób, w tym 14 kandydatów w parafii NSPJ w Świdnicy. Katedrę wypełnili kandydaci i ich świadkowie, a także licznie zgromadzone rodziny, krewni i znajomi. Biskup Ignacy w homilii nawiązując do słów św. Pawła z listu do Galatów zachęcał młodych, aby postępowali według ducha, a nie spełniali pożądań ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. – Trzeba tak kierować sobą, aby to duch kierował ciałem, osoba kierowała naturą, a nie odwrotnie – mówił przewodniczący liturgii. Biskup przestrzegł także młodzież przed zagrożeniami współczesnego świata, które czyhają na człowieka na każdym kroku, a główne zagrożenia płyną z pożądliwości oczu i ciała.

Młodzież bierzmowaną przygotowywali ks. Paweł Traczykowski i ks. Marcin Januszkiewicz, a także z parafii NSPJ ks. Paweł Wróblewski. Asystę liturgiczną pełniła katedralna Służba Liturgiczna, z której 10 lektorów przystąpiło dziś do bierzmowania.

 

>>> Więcej zdjęć z uroczystości Bierzmowania 2019.