Konserwatorzy z bogatym doświadczeniem, wykonując benedyktyńską pracę przywracają blask kolejnym malowidłom katedry.

Zakończył się remont sklepienia i ścian w prezbiterium. Prace konserwatorskie trwały blisko 2 lata, postępowały bowiem w miarę jak udawało się uzyskać dotacje. Rezultat prac można zobaczyć poniżej.

 

Aktualnie przy wsparciu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowiska 2014-2020, konserwatorzy przygotowują się do renowacji malowideł znajdujących się w pierwszej części nawy głównej. Temat zadania to: Konserwacja, rewitalizacja i digitalizacja barokowego wnętrza gotyckiej Katedry Świdnickiej. Prace będą prowadzone na wysokości 25 metrów, a wykonują konserwatorzy i konserwatorki krakowskiej Firmy Konserwatorskiej Piotr Białko. Renowacja rozpocznie się od zdjęcia przemalowań, którym zostały poddane freski w XX wieku. To żmudna praca, ale bardzo satysfakcjonująca, bo dociera się do oryginału, który oczarowuje finezją, delikatnością i zaskakuje często kolorystyką. Malowidła są bardzo zniszczone, dlatego sporo czasu zajmie ich rekonstrukcja.

Stan aktualny malowideł znajduje się poniżej.