Biskup Marek Mendyk wystosował komunikat w którym zwraca się w do rodziców, prosząc, by z troską przyjrzeli się katechezie w formacji szkolnej ich dzieci. Wyjaśnia, dlaczego jest ona tak ważna.

Drodzy Rodzice, rozpoczął się nowy rok szkolny. W związku z tym przypominam, że:

  1. każdy człowiek ochrzczony w wieku szkolnym ma obowiązek uczestniczyć w szkolnej katechezie. Wynika to z prawa i obowiązku pogłębiania swojej wiary, poznawania Osoby i nauki Jezusa Chrystusa i Kościoła. Katoliccy rodzice mają obowiązek zatroszczyć się o edukację religijną swoich dzieci. W wypełnianiu tego obowiązku pomagają im katecheci;
  2. rodzice katoliccy powinni zatem zapisać swoje dziecko na katechezę szkolną poprzez złożenie u dyrekcji szkoły pisemnej deklaracji. Jest to obowiązek sumienia wynikający najpierw z przyjętego przez nich sakramentu małżeństwa, kiedy składają przyrzeczenia katolickiego wychowania potomstwa, jak i z przyrzeczeń złożonych podczas sakramentu chrztu dziecka, gdy potwierdzają owo przyrzeczenie;
  3. udział w katechezie dotyczy nie tylko dzieci szkół podstawowych, ale młodzieży szkół średnich, która znajduje się w szczególnym okresie swojego życia. Katecheza szkolna nie przygotowuje jedynie do przyjęcia I Komunii św. i sakramentu bierzmowania, ale przygotowuje do życia w wierze. Obowiązek katolickiego wychowania dziecka nie kończy się więc na doprowadzeniu go do I Komunii św. i do bierzmowania;
  4. udział w katechezie jest konsekwencją przyjętego sakramentu bierzmowania, podczas którego młodzi deklarują wyznawanie swojej wiary i postępowanie według jej zasad. Zasady wiary poznaje się przede wszystkim podczas systematycznej katechezy szkolnej i parafialnej. Przyjęcie sakramentu bierzmowania nie kończy więc obowiązku edukacji religijnej, ale domaga się dalszego ciągu poprzez katechezę. Katecheci przychodzą rodzicom z pomocą w wypełnieniu ich obowiązku poprzez systematyczne prowadzenie katechezy w szkole.
  5. W 2014 r. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomniała, że:
  • w publicznych przedszkolach i szkołach organizuje się naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych), a dla uczniów pełnoletnich – na życzenie samych uczniów. Życzenie to jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym.
  • Wszyscy katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach. Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia, mają obowiązek zapisać swe dzieci na lekcje religii. Zasada ta wynika ze zrozumiałego faktu, iż człowiek wierzący ma nie tylko prawo, ale i obowiązek pogłębiać swoją wiarę. Temu pogłębianiu służą szkolne lekcje religii. Warto przypomnieć, że zarówno podczas zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego, jak i sakramentu chrztu dziecka, rodzice zobowiązują się do tego, by po katolicku, w wierze wychować potomstwo. Elementem tego wychowania jest zarówno udział dziecka w szkolnym nauczaniu religii, jak i parafialnej katechezie.

Komisja Wychowania przypomniała ponadto, że „przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole. Wynika z tego jednoznacznie, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie spełnia w żadnym zakresie wymogu przygotowania do wyżej wymienionych sakramentów św. i nie może być respektowane przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody, co do ich przyjęcia”.

  1. Docierają do nas niepokojące informacje, że sporo młodych ludzi nie uczestniczy w zajęciach z religii lub się z nich wypisuje, gdyż odbywają się one w niedogodnym dla nich czasie (przed godziną 8.00 lub nawet po godz. 15.00) czy w zbyt licznych klasach i ciasnych salach. W przypadku, gdyby plan zajęć lub sposób ich organizacji uniemożliwiał lub znacznie utrudniał realizację prawa do udziału w zajęciach z religii, zalecam reakcję ze strony rodziców i domaganie się od dyrekcji takiego ułożenia planu zajęć, by ich dzieci mogły korzystać z katechezy. Rodzice mają do tego prawo, gdyż są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. Nie wolno być w tak ważnej sprawie obojętnym!
  2. Przypominam, że szkoła nie może domagać się corocznego składania deklaracji – jest to jawne nadużycie, gdyż deklaracja złożona przy zapisie dziecka do szkoły obowiązuje do czasu jej ewentualnego wycofania.
  3. Odwołując się do wiary rodziców, ich sumienia i odpowiedzialności przed Bogiem, zwracam się z gorącym apelem: zapiszcie swoje dzieci na religię. Jako pierwsi katecheci przekonujcie je, że warto pogłębiać więź z Panem Bogiem poprzez poznawanie Go na katechezie i doświadczanie Jego obecności we wspólnocie parafialnej, w słowie Bożym, podczas modlitwy i w sakramentach świętych.
Tags: szkoła