Modlę się o opamiętanie i nawrócenie dla oprawców św. Jana Pawła II, którzy bezmyślnie i fałszywie go oskarżają – mówił biskupi świdnicki.

– Jesteśmy świadkami drugiego zamachu na jego życie. Modlę się o opamiętanie, nawrócenie i naprawienie wyrządzanych krzywd. Dzieje się to także na naszym podwórku. Pamiętajmy, że św. Jan Paweł II jest patronem naszego miasta, naszych rodzin, młodzieży, niepełnosprawnych, chorych i osamotnionych – podkreślał bp Marek Mendyk podczas niedzielnej Eucharystii 12 marca w świdnickiej katedrze, wyrażając duchową łączność z tymi, którzy bronią dobrego imienia papieża.

Po odczytaniu oświadczenia przewodniczącego KEP dotyczącego metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły, biskup świdnicki wyraził sprzeciw wobec obrażania i niszczenia pamięci o największym z Polaków.

– Każdego dnia pojawiają się jakieś materiały w liberalno-lewicowych mediach atakujące św. Jana Pawła II, oskarżając go o rzekomą pobłażliwość dla sprawców przestępstw seksualnych. Nikt przed Janem Pawłem II nie wyniósł nauki o godności człowieka do takiego poziomu. Nie tolerował on sytuacji, z którymi wiązałoby się krzywdzenie dzieci. Jeśli ktoś zna procedurę i sposób prowadzenia procesu do beatyfikacji czy kanonizacji to wie, że wszystkie sprawy „za świętością” i przeciwko niej zostały rzetelnie przebadane w kościelnych archiwach podczas tego procesu – podkreślił.