Z takim przesłaniem przedstawiciele podzielonego Kościoła spotkali się w świdnickiej katedrze, a następnie w Kościele Pokoju.

Msze św. w kilkunastu kościołach diecezji, wspólne spotkania w cerkwi, witoszowskiej świątyni czy torze do gry w kręgle, przyszedł czas na wspólne wołanie do Boga w świdnickiej katedrze. Ekumenicznej modlitwie przewodniczył w niedzielę 23 stycznia biskup senior.

Cisza pełna skruchy

– Kiedy przyjrzymy się moralnej i gospodarczej sytuacji na świecie, to zobaczymy, że hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan są aktualne. Chcemy jako mieszkańcy Świdnicy włączyć się w oddawanie pokłonu Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Każdy, kto się kłania Bogu, otrzymuje pokój. Pamiętamy kolędę odśpiewaną przez aniołów „Chwała na wysokości Bogu”, w której słyszymy, że pokój został przyniesiony na ziemię – zauważył rozpoczynając spotkanie bp Ignacy Dec. Przy ołtarzu obok niego stanęli: bp Waldemar Pytel z Kościoła ewangelicko-augsburskiego, ks. Piotr Nikolski z Kościoła prawosławnego, bp Adam Bałabuch i przedstawiciele świdnickiego seminarium. Pierwszy z nich przygotował z tej okazji rozważania związane z tematyką ekumenicznej modlitwy. – Może zamiast wołania do Boga o pojednanie, powinniśmy w ciszy pełnej skruchy wyznać, że to nasza wina i prosić Boga o siłę do budowania jedności. Gorąco wierzę, że Pan Bóg nas do tego inspiruje. Pragniemy przecież zbliżenia się do sacrum. Śledzimy kroki trzech mędrców, którzy w kulminacyjnym momencie swojej podróży kłaniają się Chrystusowi. Chcemy zginać nasze kolana wraz z nimi i nigdy nie zatracić bliskości Emmanuela – przekonywał duchowny luterański.

Głos zabrał też ks. Nikolski podkreślając, że to zbliżenie jest możliwe tylko dzięki wierności Bogu. – Im bliżej jesteśmy środka, tym bliżej jesteśmy siebie, bo ten środek jest wspólny. Wypełnianie woli Bożej, powstrzymywanie się przed pokusami czy innymi niebezpieczeństwami pomoże nam przetrwać przy Chrystusie – dodał.

Nie tylko akceptacja

Dwa dni później wyżej wymienieni już po raz ostatni w tegorocznym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan spotkali się w Kościele Pokoju, gdzie wzięli udział w przygotowanym przez ewangelików nabożeństwie słowa Bożego. Fragmenty Pisma Świętego i modlitwy odczytane przez przedstawicieli trzech denominacji przeplatane były kolędami w wykonaniu Macieja Batora, miejscowego kantora. Kazanie wygłosił bp Adam Bałabuch.

– Wpatrując się w obraz Ojca odkrywamy, że wspólna droga prowadząca do jedności, to droga miłości – Miłości Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Ale jest to także droga miłości wzajemnej, która jest owocem wiary. Nie wystarcza już bowiem wzajemna akceptacja. Jezus Chrystus, który jest i który przychodzi, oczekuje od nas czytelnego znaku jedności, oczekuje wspólnego świadectwa – zaznaczył biskup pomocniczy. Na spotkanie do Kościoła Pokoju wraz z nim z Kościoła rzymskokatolickiego przybyli: bp Ignacy Dec, ks. Jarosław Lipniak, ks. Krzysztof Ora oraz delegacja świdnickiego Wyższego Seminarium Duchownego.