Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy uroczyste obchody Świętego Triduum Paschalnego, w czasie którego będziemy wspominać mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

W Wielki Czwartek liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa. Uroczystej wieczornej Mszy św. przewodniczył biskup świdnicki Ignacy Dec, a swoją homilię ułożył w tryptyk mówiąc o Passze Izraela, Passze Jezusa Chrystusa czyli Ostatniej Wieczerzy i o Passze Chrześcijańskiej czyli o Passze Kościoła.

Biskup podkreślił kwestię jedności z Bogiem jakiej doświadczamy w czasie obchodów wydarzeń paschalnych, której konsekwencją jest posłanie do służby braciom i wskazywanie na Chrystusa. Przypomniał również wiernym, aby dziękować za dar kapłaństwa oraz chleba i wina.

Po geście umycia nóg nastąpiło włączenie 4 nowych ministrantów do grona Służby Liturgicznej wspólnoty katedralnej.

W tym wyjątkowym dniu kapłańskim nie zabrakło także życzeń i kwiatów dla naszych duszpasterzy od wdzięcznych parafian.

Po Mszy św. wyruszyła procesja do kaplicy adoracji. Tam rozpoczęło się czuwanie przed Najświętszym Sakramentem. Wymownym znakiem odejścia Jezusa, który po Ostatniej Wieczerzy został pojmany, jest ogołocenie centralnego miejsca świątyni, czyli ołtarza. Aż do Wigilii Paschalnej ołtarz pozostaje bez obrusa, świec i wszelkich ozdób.

Więcej zdjęć w serwisie fb parafii katedralnej oraz na strona GN.