Modlitwa o pokój wybrzmiała w całej diecezji. W kilku kościołach odbyły się dedykowane jej nabożeństwa.

Tak było w świdnickiej katedrze, gdzie w niedzielę 27 lutego przewodniczył jej bp Marek Mendyk.

Nabożeństwo słowa w katedrze

– Odpowiadając na bolesną dla nas sytuację rozpoczęcia wojny Rosji przeciw suwerennemu krajowi, jakim jest Ukraina, i w duchu solidarności z narodem ukraińskim, gromadzimy się dzisiaj w naszej świdnickiej katedrze, aby prosić Boga o zakończenie wojny, aby cierpienie i śmierć nie dotykały ludzi. Wsłuchując się w słowo Boże oraz nauczanie Kościoła, będziemy błagać o wytrwanie w ufności dla wszystkich, którzy są w zasięgu działań wojennych, a także polecajmy przywódców państw, aby poprzez konkretne i wyraziste działania doprowadzili do rozwiązania konfliktu. Wiemy, że nasza modlitwa może wskazać drogi wyjścia w tych trudnych chwilach. Dlatego pełni ufności zwracajmy się do naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest naszym pokojem, który zburzył rozdzielający ludzi mur – wrogość, który ludzi dalekich czyni bliskimi – podkreślił biskup na początku modlitwy.

Nabożeństwo miało charakter medytacji słowa Bożego, by mogli w nim uczestniczyć nie tylko rzymscy katolicy. Fragmenty Pisma Świętego i dokumentów wyjętych z nauczania Kościoła dobrano w taki sposób, by odpowiadały tematyce modlitwy.

– W naszych czasach, kiedy nader ciężkie utrapienia i trudności spowodowane srożącą się lub zagrażającą wojną wciąż jeszcze dają się ludziom odczuwać, cała rodzina ludzka w procesie swego dojrzewania stanęła w obliczu najwyższego niebezpieczeństwa. Powoli w jedno zgromadzona, a także wszędzie bardziej świadoma swej jedności, nie zdoła ona dokonać dzieła, jakie przed nią stoi, a mianowicie – uczynić świat bardziej ludzkim dla wszystkich na całej kuli ziemskiej, jeżeli wszyscy w odnowieniu ducha nie zwrócą się ku prawdzie pokoju. Tu leży przyczyna, że nowina ewangeliczna, zawsze zgodna z wyższymi dążeniami i aspiracjami rodzaju ludzkiego, nabiera w naszych czasach nowego blasku, nazywając błogosławionymi sprawców pokoju” – czytała z konstytucji Gaudium et spes s. Monika Woźniak, prezentka.

Drugi z odczytanych komentarzy zaczerpnięto natomiast z Orędzia Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju. Na koniec przewodniczący liturgii biskup odmówił modlitwę św. Franciszka z Asyżu.