Jak w każdy trzynasty dzień miesiąca od maja do października zgłębiając orędzie fatimskie wierni parafii katedralnej zgromadzili się na Eucharystii i przeszli w procesji światła z figurą Matki Bożej.

We wrześniowy wieczór Mszy św. przewodniczył ks. wikariusz Marcin Januszkiewicz. W nawiązaniu do ewangelii dnia ks. Marcin, w homilii zwrócił szczególną uwagę, aby zamiast pouczać innych, pomagać im spotkać Jezusa. Pomocy tej należy szukać u Maryi, która zawsze prowadzi nas do swojego Syna.

Matka Boża objawiając się w Fatimie trojgu pastuszkom – św. Hiacyncie, św. Franciszkowi i Łucji – powiedziała, że Pan Jezus chce ustanowić na świecie nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca, aby ludzie Ją lepiej poznali i pokochali. To nabożeństwo ma również charakter wynagradzający Jej Niepokalanemu Sercu za zniewagi wyrządzone przez ludzi. Tym, którzy będą je z wiarą praktykować, Maryja obiecała zbawienie.

Po Eucharystii odmówiono część bolesną różańca świętego i przy śpiewie pieśni „Z dalekiej Fatimy“ wyruszyła procesja na zewnątrz kościoła. Na koniec przed rozesłaniem wierni otrzymali uroczyste błogosławieństwo i odśpiewali Apel Jasnogórski.