W samo południe, w sobotę 18 stycznia, w katedrze świdnickiej odprawiona została Msza święta i odbyło się noworoczne spotkanie bp Ignacego Deca z grupami apostolskimi parafii katedralnej. We Mszy poprzedzającej spotkanie biskup przestrzegł, aby nie uważać się za zdrowego.

 

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Żywego Różańca, Honorowej Straży Najświętszego Serca Pana Jezusa, Koła Radia Maryja oraz Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy.

W kazaniu biskup nawiązał do słów Ewangelii wg św. Marka, które opisują powołanie na jednego z uczniów  Chrystusa – celnika Lewiego, który z czasem stał się gorliwym apostołem i ewangelistą – św. Mateuszem. – Powołanie Lewiego mogło się wydawać niezrozumiałą i zaskakującą decyzją, ale czas pokazał, że wybór był właściwy. My oceniamy ludzi dość powierzchownie, z pozorów natomiast  Jezus widzi dogłębnie. My patrzymy na cechy zewnętrzne, a On zagląda w serce i dlatego rozstrzyga bezbłędnie (…). Miejmy świadomość naszych słabości. Czujmy się grzesznikami, nie uważajmy się za zdrowych, bo gdy uważamy się za zdrowych a jesteśmy faktycznie chorzy, to nasza choroba jest szczególnie niebezpieczna” – podkreślił bp Dec.

Po Mszy Świętej odbyło się spotkanie z grupami apostolskimi, podczas którego była okazja do złożenia sobie życzeń i porozmawiania. Ksiądz proboszcz prał. Piotr Śliwka w okolicznościowej laudacji podziękował za zaangażowanie w życie parafii i za modlitwy, którymi otaczają wierni parafię katedralną.

Nad przygotowaniem spotkania czuwały wspaniałe panie gospodynie, które w smacznym poczęstunku podjęły przybyłych gości.