– Każdemu z was, kto przez te ostatnie 42 lata, niósł w sobie pragnienie Solidarności, realizację tamtych ideałów, należy się szacunek i wdzięczność ze strony nas wszystkich.

Mówił podczas Mszy świętej w świdnickiej katedrze 28 sierpnia, z okazji 42. rocznicy powstania „Solidarności“ ks. Paweł Traczykowski. – Jako młody chłopak, Ilekroć śledziłem w telewizji relacje z rocznicy Porozumień Sierpniowych, zawsze w szczególny sposób poruszały mnie wywiady z robotnikami tego czasu. Z ludźmi prostymi, zapracowanymi, odważnymi, zatroskanymi o siebie, o rodzinę, o Polskę. Ta pamięć cały czas we mnie jest – wspominał wikariusz katedralny.

Ks. Traczykowski przypomniał, że w czasie strajków szczególną potrzebą była obecność kapłanów, a duchowy aspekt życia robotników zawsze był obecny. A odnosząc się do słów św. Jana Pawła II, który powiedział, że Solidarność — to znaczy: jeden i drugi, rozszerzył to zdanie dopowiadając, że Solidarność to pokazanie człowiekowi jedności ciała i ducha. – To nie tylko godna praca i płaca, ale też zwrócenie uwagi na pragnienie i potrzebę życia duchowego, która jest wielkim zadaniem na dzisiaj – akcentował. – Jeżeli chcemy żyć ideałami Solidarności, musimy zabiegać o jedność ciała i ducha – uwypuklił.

Po zakończonej Eucharystii uczestnicy modlitewnego spotkania przeszli pod pomnik św. Jana Pawła II, przy którym złożono wiązanki kwiatów, a także wygłoszono okolicznościowe przemówienia. Głos zabrał także ks. kan. Tadeusz Faryś – duchowy opiekun górników tamtych czasów.