Pierwszego października rozpoczęliśmy wraz z całym Kościołem modlitwę różańcową. Różaniec pomaga nam, abyśmy nie zgubili się na drodze do wieczności. Jeśli chcesz odkryć jego prawdziwą wartość najpierw weź go do ręki. Okazja właśnie się nadarza.

Przez wstawiennictwo Maryi codziennie modlą się poszczególnymi tajemnicami na różańcu miliony ludzi. Warto dołączyć do tego grona. Niech zaczynający się właśnie październik będzie zachętą do ponownego odkrycia różańca. Ta modlitwa naprawdę nas zmienia. Warto odmawiać różaniec, bo modlitwa ta ma niezwykłą moc.

Jedno tylko Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane wstrząsa całym piekłem” – nauczał św. Jan Maria Vianney.

Podczas tegorocznych nabożeństw październikowych chcemy szczególnie najmłodszym przybliżyć tajemnice różańcowe: radosne, światła, bolesne i chwalebne oraz pokazać, że modlitwa różańcowa otwiera nam drogę do nieba.

W tym celu przygotowaliśmy atrakcyjną formę kolorowej broszury w kształcie paszportu, który będzie zachęcał dzieci do odmawiania różańca. Każda strona paszportu przybliża jedną tajemnicę różańcową poprzez ciekawe zadanie do rozwiązania (m.in. krzyżówka, wykreślanka, rebus itp.) oraz krótkie rozważanie. Dodatkowo dzieci każdego dnia otrzymują naklejki. Każda naklejka ilustruje jedną tajemnicę różańca.

Nabożeństwo różańcowe przez cały październik codziennie o godz. 17.00.