Przyjęcie kapłana z wizytą duszpasterską jest aktem publicznego wyznania wiary, a zarazem znakiem jedności i żywej więzi Kościoła domowego z Kościołem parafialnym, a tym samym diecezjalnym i powszechnym.

Odwiedziny kolędowe są spotkaniem duszpasterza z parafiami. Duszpasterz przynosi do naszych domów i mieszkań Boże błogosławieństwo od narodzonego Zbawiciela świata – Jezusa Chrystusa. Otwarcie drzwi naszych domów i mieszkań jest czytelnym znakiem, że chcemy Bożych darów, a także daniem świadectwem wiary w swoim środowisku zamieszkania.

Jeżeli ktoś z różnych powodów nie był w stanie przyjąć kolędy w określonym czasie – to może umówić się na odpowiedni dla siebie termin i godzinę. Można to uczynić w zakrystii po każdej Mszy św. Dodatkowa kolęda odbędzie się w sobotę 25 stycznia 2020 lub w innym dogodnym dla Państwa monnecie.

Życzymy miłego  i owocnego w wymiarze duchowym spotkania z duszpasterzami, którzy pracują  w naszej parafii. Szczęść Boże w nowym Roku Pańskim 2020.

Plan kolędy z przyczyn losowych może ulec zmianie.

 

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ W PARAFII KATEDRALNEJ

27.12.2019 Piątek od godziny 15.30 – Traugutta, Wałbrzyska, Czwartaków, Pionierów, Sprzymierzeńców, Śląska, Zygmuntowska, Sportowa.

28.12.2019 r. Sobota od godziny 14.30 – ul. Lelewela, ul. Kwiatowa, ul. Rycerska, ul. Wyspiańskiego, plac 1000-lecia Państwa Polskiego

30.12.2019 r, Poniedziałek od godziny 15.30 – al. Niepodległości, Plac Grunwaldzki, ul. Nauczycielska, ul. Trybunalska ul. Spółdzielcza numery od 1 do 9.

2.01.2020 Czwartek od godziny 15.30 – Spółdzielcza numery od 11 do 33; ul. Łukowa, Różana, Pańska, Rynek, Wewnętrzna

3.01.2020 Piątek od godziny 15.30 – ul. Długa numery parzyste od 2 do 72 i numery nieparzyste od 1 do 29.

4.01.2020 Sobota od godziny 14.30 – ul. Długa numery nieparzyste od 31 do 45a ; ul. Pułaskiego.

7.01.2020 Wtorek od godziny 15.30 – ul.Środkowa, Mennicka, Bohaterów Getta, Szpitalna, Plac Kombatantów

8.01.2020 Środa od godziny 15.30 – ul Teatralna, Przechodnia, Plac Św. Małgorzaty, Konopnickiej

9.01.2020 Czwartek od godziny 15.30 – ul. Siostrzana, Równa, Franciszkańska

10.01.2020 Piątek od godziny 15.30 – ul.1 Maja, Folwarczna, Kościelna, Księżnej Agnieszki

11.01.2020 Sobota od godziny 14.30 – ul. Kręta, ul. Łukasińskiego, ul. Husarska, ul. Podchorążych, ul. Garbarska.

13.01.2020 Poniedziałek od godziny 15.30 – ul. Gdyńska, ul. Parkowa

14.01.2020 Wtorek od. Godziny 15.30 – ul. Ułańska, ul. Saperów nr 1,1 a,1 b, 3, 3a, 9, 15, 17,19, 21, 21 a, 23, 23 a

15.01.2020 Środa  od godziny 15.30 – ul. Saperów 4,5,5a ,6,8,10,12,14,16,20, 24, 30 oraz nry 11,13,.25,25a ,33 oraz ul. Sienna

16.01.2020 Czwartek od godziny 15.30 – ul. Bystrzycka, ul. Strzelińska, ul. Wiśniowa, ul. Towarowa, ul. Wąska, ul. Lipowa, ul. Bokserska, ul. Kasztanowa, ul. Westerplatte numery parzyste od 96 do 108, oraz numery nieparzyste od 83 do 99.

17.01.2020 Piątek od godziny 15.30 – ul. Westerplatte nr parzyste od 4 do 94, oraz numery nieparzyste od 7-81, Plac Ludowy

18.01.2020 Sobota od godziny 14.30 – ul. Wrocławska nr parzyste od 2 do 28a oraz  numery nieparzyste od 3 do 81.

20.01.2020 Poniedziałek od godzimy 15.30 – ul. Wrocławska nr parzyste od 30 do 64, ul. Mieszka I

21.01.2020 Wtorek od godziny 15.30 – ul. Wodna, ul. Warszawska, ul. Rzeźnicza, ul. Komunalna

22.01.2020 Środa od godziny 15.30 – ul. Nadbrzeżna, ul. Ogrodowa, ul. Wierzbowa, ul. Piekarska, Plac Drzymały.

Kolęda dodatkowa Sobota 25.01.2020

==========================================================================

Raz do roku  kapłan składa oficjalną wizytę w każdej rodzinie chrześcijańskiej, w domowym Kościele. Jest to wypełnienie zadania wynikającego z Prawa Kanonicznego. Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznawać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza w niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś nie domagają – roztropnie ich korygując. To pełne życzliwości spotkanie jest doskonałą okazją do głębszego poznania parafian. Kolęda ma charakter także małej liturgii, sprawowanej w domowym sanktuarium, gdzie dokonuje się obrzędu błogosławieństwa rodzin.

Chrystus mieszkanie błogosławi

Zwyczaj nawiedzania parafian przez kapłanów w okresie Bożego Narodzenia wywodzi się jeszcze ze średniowiecza. W XVI w. kolędujący proboszcz miał obowiązek uczyć pacierza, zachęcać do lektury religijnej. Podczas kolędy zachowywany był określony ceremoniał liturgiczny. Ksiądz odwiedzający parafian był ubrany w komżę i stułę. W ręku zaś trzymał krzyż lub relikwiarz. Dawniej, tak jak i dziś, towarzyszyli mu kościelny, zakrystianin lub ministranci. W XVIII wieku, w niektórych diecezjach zakazywano odwiedzania domów innowierców i piętnowano żądania daniny od wiernych, nakazując zdanie się ich na własną wolę. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. mówi, iż odbywanie kolęd jest obowiązkiem proboszczów, którzy sami i poprzez swoich wikariuszy winni poznawać parafian (zwłaszcza osoby chore, ubogie, samotne), uczestniczyć w ich troskach i wspierać w trudach, a małżonkom i rodzinom pomagać w wypełnianiu ich powołania. Przed rozpoczęciem kolędy w święto Trzech Króli w kościele odbywa się obrzęd święcenia wody i kredy. Według tradycji poświęconą kredą należy na drzwiach domów napisać: K+M+B lub C+M+B i datę roczną.

Wyraz naszej wiary

Dziś wizyta duszpasterska to nie tylko błogosławieństwo, ale przede wszystkim spotkanie duszpasterza z parafianami. Przygotowanie do takiej wizyty powinno przebiegać w dwóch wymiarach: duchowym i zewnętrznym przygotowaniu domu. Jak więc należy przygotować mieszkanie na wizytę duszpasterską? Na stole okrytym białym obrusem nie może zabraknąć krzyża – znaku naszej wiary, pamięci o miłości Jezusa ukazanej na krzyżu. Przygotowujemy także dwie świece, znak, że Jezus jest dla nas światłem i nauczycielem, którego słuchamy i naśladujemy. Podczas kolędy kapłan błogosławi naszym rodzinom. Musimy zatem przygotować kropidło i święconą wodę – znak chrztu świętego, którą pokropieni mamy przypomnieć sobie, że jesteśmy dziećmi Bożymi i jak one winniśmy postępować. Na stole nie może zabraknąć także różańca (znaku, że w domu praktykowana jest modlitwa) oraz Pisma Świętego. Dzieci i młodzież przygotowują także zeszyty do religii.

Czas podziękowań

Przyjmowanie księdza po kolędzie nie jest obowiązkiem. Z takiej możliwości często nie korzystają nawet osoby, które deklarują się jako wierzący i praktykujący. Księża zachęcają jednak do otwarcia drzwi i zaproszenia swych pasterzy do środka. Jak sami przyznają, żadnych tematów się nie boją. Dla wielu z nas może to być jedyna okazja do porozmawiania z własnym kapłanem. Jeśli już decydujemy się na przyjęcie kapłana, warto zgromadzić się w jak najliczniejszym gronie. Kolęda to czas, kiedy chcemy dziękować za błogosławieństwo Boże w minionym roku i prosić o nie na dalszy okres. Wizytę duszpasterską powinniśmy traktować przede wszystkim jako spotkanie modlitewne.

Wizyta duszpasterska ma zatem za zadanie umocnienie jedności w wierze i odwagi w działaniu wspólnoty, jaką jest parafia. Duszpasterz ma okazję do zapoznania się z radościami i troskami powierzonych mu wiernych, a rodziny mogą rozwiać wątpliwości dotyczące wiary i praktyk religijnych. Wizyta duszpasterska winna być traktowana jako zaproszenie dla Jezusa Chrystusa do naszego domu. Kapłan jest tym, który staje się narzędziem w ręku Pana Boga błogosławiącego swój lud. Warto zatem potraktować to spotkanie jako wyznanie wiary całej wspólnoty, jaką tworzy rodzina mieszkająca w danym domu czy mieszkaniu.

Wizyta duszpasterska pozwala odkryć talenty naszych parafian, co może procentować w rozwoju parafii. Często tak jest, że ludzie wstydzą się chwalić swoimi zdolnościami lub chęciami. Po indywidualnej rozmowie nabierają chęci i są bardziej zmotywowani.