Koniec roku szkolnego i katechetycznego był sposobnością do podsumowania cotygodniowych spotkań z najmłodszymi parafianami podczas niedzielnych Mszy św. o godz. 11.30.

Św. Augustyn pisał, że wszystkie kroki człowieka, który idzie, aby wysłuchać Mszy, są ponumerowane przez Anioła i każdemu będzie przyznana najwyższa nagroda w tym i wiecznym życiu.

Jak w każdą niedzielę ks. wikariusz Mirosław Benedyk, skierował do dzieci homilię tym razem mówiąc o tym, że trwanie przy Jezusie związane jest nie tylko z radością i przyjemnością, ale także z wyrzeczeniem i cierpieniem.

Od września dzieci uczestniczące we Mszach św. zbierały obrazki do naklejania w książeczkach. Tematyka obrazków nawiązywała do przeżywanego w Kościele roku Ducha św. Dzięki ilustracjom nawiązującym do Ewangelii i krótkim komentarzom Duch św. swoimi darami pomagał dzieciom lepiej zrozumieć, zapamiętać słowo Boże i według niego żyć. Co tydzień także wybrane dzieci wygrywały „Paśnik Pański“ dzięki któremu przez cały tydzień karmiły swoją duszę i ciało. Nie można zapominać także o tzw. „pocieszajkach”, które były nieodzowną częścią naszych niedzielnych spotkań.

Na koniec Mszy najbardziej gorliwie dzieci w mijającym roku katechetycznym otrzymały ufundowane przez ks. proboszcza pamiątkowe puchary i niespodzianki, a pozostali statuetki, słodkości oraz pamiątkowe dyplomiki z podziękowaniem za zaangażowanie w Niedzielne Duszpasterstwo Dzieci. Pierwsza trójka tegorocznej edycji to: Michał Kwiatkowski, Maja Żurawska, Hanna Błasiak.