W piątek oraz w sobotę przed IV Niedzielą Wielkiego Postu w naszej katedrze odprawiliśmy nabożeństwo „24 godziny dla Pana”.

Nabożeństwo „24 godziny dla Pana jest związane z papieską inicjatywą przeprowadzenia w całym Kościele całodobowej adoracji, w czasie której będzie również możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.

Adorację poprzedziła Msza św., której przewodniczył bp Ignacy Dec. Biskup świdnicki wezwał do nawrócenia oraz do zachowywania największego przykazania, którym jest miłość Boga i bliźniego.

Nawrócenie ma być zorientowane na miłość Boga i bliźniego. Nie ma prawdziwej miłości Boga bez miłości bliźniego i odwrotnie – nie można mówić o prawdziwej miłości bliźniego, kiedy nie kochamy Boga – mówił bp Ignacy.

Po Eucharystii rozpoczęło się całodobowe czuwanie przed Najświętszym Sakramentem, w którym uczestniczyli w odpowiedniej kolejności wierni świdnickich dekanatów wraz z duszpasterzami, także klerycy, przełożeni seminarium i siostry zakonne oraz wspólnoty katedralne.