W Świdnicy z parafii św. Andrzeja Boboli do katedry z krzyżem tego dnia wyruszył bp Marek Mendyk i przedstawiciele wspólnot działających na terenie stolicy diecezji.

Obchody kolejnej rocznicy śmierci największego z roku Polaków w biskupim mieście rozpoczęły się już 31 marca od Miejskiej Drogi Krzyżowej, która wyruszyła spod kościoła św. Andrzeja Boboli. Rozważania odczytywane przy każdej stacji oparte były o nauczanie papieża Polaka. Do jego osoby odniósł się na zakończenie nabożeństwa bp Marek Mendyk.

– Wobec podejmowanych ostatnio na szeroką skalę prób zdyskredytowania osoby i dzieła św. Jana Pawła II, raz jeszcze apelujemy do wszystkich o uszanowanie pamięci jednego z najwybitniejszych naszych rodaków. Przeprowadzony proces kanonizacyjny, a w tym, dogłębna, naukowa analiza historyczna, nie pozostawia wątpliwości odnośnie do świętości Jana Pawła II – podkreślił pod pomnikiem papieża przy katedrze, zwracając uwagę na fakt, iż dziennikarskie doniesienia opierają się w głównej mierze na materiałach Służby Bezpieczeństwa i zostały przygotowane w sposób stronniczy, z pominięciem kontekstu historycznego i bez uwzględnienia innych, bardziej wiarygodnych źródeł.

– Jako papież św. Jan Paweł II zaliczył krzywdę wyrządzaną dziecku w sferze seksualnej do najcięższych przestępstw. Wierni jego wskazaniom, podejmujemy dzisiaj troskę o bezpieczeństwo młodych w strukturach kościelnych. Czujemy się zobowiązani, aby wszystkich zranionych poprzez ludzi Kościoła wysłuchać i przyjść im z konkretną pomocą – zapewniał bp Mendyk, prosząc jednocześnie, aby nie wykorzystywać osoby papieża Polaka do celów bieżącej polityki.