W uroczystość Chrystus Króla Wszechświata, pięciu chłopców podczas Mszy świętej o godz. 11.30 zostało włączonych do grona Służby Liturgicznej jako kandydaci na ministrantów.

Do tego momentu przygotowywali się przez trzy miesiące poznając liturgię na cotygodniowych spotkaniach. Tego dnia rozpoczęli oni bardzo ważny okres przygotowania i próby do posługi w zgromadzeniu liturgicznym. Eucharystii i obrzędowi przyjęcia na kandydatów przewodniczył ks. Mirosław Benedyk – opiekun służby liturgicznej w katedrze, który po obrzędowym dialogu z rodzicami, pobłogosławił i założył chłopcom szarfy, w nadziei, że niedługo staną się ministrantami w pełni posługującymi w czasie Mszy św. W obrzędzie wzięła udział wspólnota Służby Liturgicznej towarzysząc swoim nowym kolegom w tym ważnym dla nich momencie.

Nowi kandydaci wyrazili publicznie prośbę o Bożą pomoc w czekającym ich czasie. „Panie Jezu Chryste! Ty wołasz nas do służby liturgicznej. Spójrz na dobre nasze chęci. Umacniaj naszą wolę. Zachowaj od zniechęcenia. Szczególnie prosimy Cię Panie Jezu, pomnażaj naszą pobożność i strzeż nas przed lenistwem” – modlili się chłopcy.

Oby wyrwali. Polecamy ich modlitwom naszych wiernych.
Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie.

Do grona kandydatów na ministrantów zostali włączeni:

  1. Maciej KLIMCZAK
  2. Michał MAGIEROWSKI
  3. Miłosz MAGIEROWSKI
  4. Michał STANISZEWSKI
  5. Jakub STRÓŻEWSKI