W Sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury w ostatni dzień maja podsumowano konkurs plastyczny i recytatorski o św. Janie Pawle II.

To już XV edycja zarówno Diecezjalnego Konkursu Plastycznego „św. Jan Paweł II” jak i Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy „Arka”. Celami obu konkursów było pielęgnowanie wartości chrześcijańskich i duchowych, przekazywanie i utrwalanie wiedzy o życiu i działalności papieża Polaka, a także promowanie twórczości plastycznej, wokalno-muzycznej i pielęgnowanie wartości estetycznych i literackich języka ojczystego.

Komisja konkursu plastycznego w składzie: Wanda Szwegler – wieloletni nauczyciel plastyki MDK Świdnica, Dorota Hurlak – nauczyciel plastyki SP Marcinowice i Olena Surina artysta plastyk, po obejrzeniu 126 prac z 12 placówek oświatowych, postanowiła przyznać 33 równorzędne nagrody. Z kolei jury konkursu recytatorskiego i poezji śpiewanej w składzie: Mariusz Kozłowski – animator Świdnickiego Ośrodka Kultury, recytator OKR, Alina Barć – dekanalny animator katechezy oraz Jolanta Janowiec-Lewandowska – logopeda, wieloletni juror, wysłuchało 35 wykonań recytatorskich i wykonawców poezji śpiewanej. Nagrodzono 14 występów, które w tym roku odbyły się on-line. Wśród laureatów znaleźli się Dagmara Brendowska, Kornelia Zięba, Aleksander Żurek, Bartłomiej Kutyba, Marta Moląg, Klaudia Kutyba, Angelina Warmuz.

Patronat nad konkursami objął był Biskup Świdnicki, bp Marek Mendyk, który ufundował i tego dnia wręczył młodym artystom pamiątkowe albumy o katedrze świdnickiej. – Serdecznie gratuluję tym wszystkim, którzy nie tylko przystąpili do konkursowych zmagań, ale też uczynili wszystko, aby możliwie najpiękniej wypaść. Dzisiaj, kiedy gromadzimy laureatów, chciałbym podziękować tym, którzy młodym ludziom pomagali i motywowali ich, żeby twórczość i mądrość Jana Pawła II zgłębiać – mówił biskup.