Miasto Świdnica jako pierwsze obrało św. Jana Pawła II za swojego orędownika. Organizację obchodów jego wspomnienia w tym roku powierzono młodzieży.

22 października od rana sala teatralna miejscowego ośrodka kultury wypełniła się młodzieżą i dziećmi. Przygotowany przez Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Prezentek, III Liceum Ogólnokształcące i Szkołę Podstawową nr 1 program artystyczny nie tylko przypomniał sylwetkę patrona miasta, ale i wartości, które chciał przekazać młodym.

– Dzisiejszy apel zatytułowaliśmy „Skarby św. Jana Pawła II“. Do tej nazwy natchnął nas tytuł piosenki wykonanej na początku przez przedszkolaków. Doskonale obrazuje próbę wydobycia przez młodzież z nauczania Ojca Świętego trzech wartości, które uznali za najbardziej potrzebne, a jednocześnie najbardziej kryzysujące we współczesnym świecie. Każdy z tych skarbów chcieliśmy odkryć w etiudach teatralnych przygotowanych przez nastolatków – zapowiadał Zbigniew Curyl, prowadzący przedpołudniowe spotkanie.

Po serii mini przedstawień pokazujących odwagę, wolność i radość, i przerwach muzycznych, zebrani w centrum miasta uczniowie świdnickich szkół wspólnie przemaszerowali ulicami Świdnicy pod pomnik świętego znajdujący się przy katedrze. Tam do nich dołączył bp Marek Mendyk, który im podziękował i pobłogosławił. Przedpołudniową część przygotowała młodzież pod opieką Ewy Uss i ks. Pawła Kilimnika, Magdaleny Szczepańskiej i Stanisława Kaźmierowskiego. Nad całością natomiast czuwał ks. Krzysztof Ora.

Więcej na gość.pl