Przy katedrze świdnickiej swoją działalność rozpoczęła wspólnota, która skupia mężczyzn gotowych do poświęcenia czasu dla Kościoła.

Spotkanie organizacyjne diakonii św. Wawrzyńca odbyło się 28 lutego. Na apel Tadeusza Dubickiego, diakona stałego czuwającego nad projektem, odpowiedziało 5 mężczyzn. Pierwszym elementem była wspólna modlitwa w intencji zebranych i całego dzieła. Następnie głos zabrał ks. prał. Piotr Śliwka, który wyraził swoją nadzieję związaną z formacją i dodał, że jeśli Bóg widzi w niej okazję do głoszenia wiary, to na pewno będzie się rozwijała. Proboszcz katedralny rozdał także zebranym „podstawowe narzędzie pracy” – różaniec – i zachęcił zebranych do modlitwy.

Dalszą część spotkania poprowadził już dk. Tadeusz. Przybliżył plany i cele wspólnoty, zarysował jej kształt i odpowiedział na pytania członków.

Plan wcielony w życie

Diakon w rozmowie z Niedzielą Świdnicką wspomina, że pomysł na tego typu formację kiełkował w jego głowie już od dawna – Będąc jeszcze osobą świecką dostrzegałem, że istnieje dużo dobrych duszpasterstw, jednak w większości skupiających się na elemencie teologicznym. Duchowość jest wspaniała i nie wolno jej pomijać, ale także inne sfery codziennego życia powinny być doskonalone i rozwijane z Bożą pomocą – tłumaczy.

Ważnym momentem w kształtowaniu się przyszłej formacji było wyświęcenie Tadeusza Dubickiego na diakona stałego. Po tym wydarzeniu bp Marek Mendyk poprosił diakona, aby wykorzystał historię swojego życia i doświadczenie, prowadząc duszpasterstwo dorosłych mężczyzn. Trzeba było przygotować program i wizję rozwoju tej formy duszpasterstwa. Gdy odpowiednie dokumenty powstały i zyskały aprobatę ordynariusza świdnickiego oraz ks. Piotra Śliwki, rozpoczął się proces rekrutacji.

Wszechstronny rozwój

Członków diakonii będzie można zobaczyć w akcji chociażby podczas eucharystii odprawianych w świdnickiej katedrze. Będą oni dbać o niezakłócony przebieg liturgii oraz godność zachowania i ubioru. To jednak niewielki fragment tego, o czym będzie mowa podczas formacji. Podczas comiesięcznych spotkań mężczyźni będą pracować nad skupieniem podczas modlitwy, poznają dorobek wielkich ludzi Kościoła, zdobędą też wiedzę na temat Maryi i jej roli w Kościele. Będzie miejsce na rozwój intelektualny podczas analizy polskiej Konstytucji i prawa kościelnego. Eksperci zapraszani na spotkania rzucą więcej światła na tematykę emocjonalności, a propozycja planu treningowego pozwoli zadbać o sferę fizyczną. Odpowiedzialny za formację zawraca uwagę na to, że Bóg stworzył człowieka jako istotę nie tylko duchową, ale także intelektualną, emocjonalną i cielesną. Dlatego diakonia św. Wawrzyńca będzie się skupiać na formacji dorosłych mężczyzn we wszystkich aspektach życia.

A dlaczego św. Wawrzyniec? – Diakon ten to wielki święty Kościoła. Doskonale rozumiał świeckich, biednych i zagubionych, nazywał ich „skarbami Kościoła”. Oddał za nich życie, ginąc śmiercią męczeńską. W pewnym sensie każdy z nas jest biedny i zagubiony, stąd wybór patrona był oczywisty – wyjaśnia dk. Tadeusz Dubicki.

Osoby chcące się zaangażować w dzieło Diakoni św. Wawrzyńca zapraszamy do zgłaszania się pod nr telefonu 530-853-425 lub na adres mailowy tadeusz.diakon(at)gmail.com